Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Levice

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta „Výkonný riaditeľ OOCR Tekov “Vytlačiť
 

Oblastná organizácia cestovného ruchu Tekov ( OOCR Tekov )

vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta

„Výkonný riaditeľ OOCR Tekov "

 

Kvalifikačné predpoklady :

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
 • prax v oblasti cestovného ruchu, manažmentu, marketingu alebo finančného riadenia vítaná
 • skúsenosti s tvorbou projektov, grantov sú výhodou

 

Znalosti:

 • aktívna znalosť minimálne jedného svetového jazyka (AJ alebo NJ) slovom i písmom, ďalší jazyk výhodou
 • znalosť MS Office, internet
 • znalosť marketingových nástrojov a ich uplatnenia
 • vodičský preukaz skupiny B
 • znalosť regiónu Tekov

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilita, kreatívnosť, komunikatívnosť
 • reprezentatívna osobnosť
 • organizačné schopnosti, logicko-analytické a finančné myslenie
 • schopnosť tvorivej samostatnej aj tímovej práce
 • vytrvalosť a orientácia na výsledky
 • manažérske zručnosti
 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
 • vedenie tímu ľudí a zodpovednosť za ich výkony, motiváciu a náplne práce
 • tvorba a realizácia marketingu a propagácie cestovného ruchu regiónu Tekov doma  a  v zahraničí,
 • zostavovanie a realizácia dlhodobej a krátkodobej koncepcie a stratégie rozvoja cestovného ruchu regiónu Tekov
 • v spolupráci s členmi oblastnej organizácie vypracovávať a realizovať ročný plán aktivít, výročnú správu o činnosti organizácie a vývoji cestovného ruchu v regióne Tekov
 • príprava rozpočtov organizácie a stratégie získavania a čerpania finančných prostriedkov
 • podávanie žiadostí o získanie finančných príspevkov a dotácií
 • budovanie mediálnych vzťahov a medzinárodných vzťahov
 • zodpovednosť za plnenie plánu činnosti ako po obsahovej aj finančnej stránke
 • zodpovednosť za výsledky činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov

 

Zoznam požadovaných dokladov :

 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe, vlastnoručne podpísaný
 • žiadosť o prijatie do zamestnania (formou motivačného listu)
 • fotokópia dokladu o nadobudnutom najvyššom vzdelaní
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • vypracovaný zámer rozvoja cestovného ruchu regiónu Tekov (max. 1 strana formátu A4)
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení nasl. zmien a doplnkov

 

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi zašlite do 12. 05. 2017 (rozhodujúci je dátum podania žiadosti na pošte) na adresu sídla OOCR:

Oblastná organizácia cestovného ruchu Tekov

Námestie hrdinov 1

934 01 Levice

s označením obálky NEOTVÁRAŤ - VÝBEROVÉ KONANIE „VÝKONNÝ RIADITEĽ OOCR TEKOV "

(v prípade osobného doručenia do podateľne je termín 12. 05. 2017 do 14,30 h).

Uchádzačov, ktorí budú spĺňať požadované predpoklady, pozve komisia na účasť vo výberovom konaní.

Pracovný uväzok : 0,5 na dobu určitú do 31. 12. 2017 s perspektívou zmeny dojednaných pracovných podmienok.

Predpokladaný nástup 01. 07. 2017 resp. podľa dohody.

 

                                                                         RNDr. Ján Krtík, v.r.

                                                                    predseda predstavenstva


 
 

dnes je: 25.6.2017

meniny má: Olívia, Tadeáš

Dnes má službu:

Dr.Max - Turecký rad
Turecký rad 7 (OC Tesco),
Levice

036/6345781

ďalšie dni

Pondelok 26.6. - 27.6.
Salvator
Ľ. Štúra 17,
Levice
036 / 6 312 238
Streda 28.6. - 29.6.
Pharmapuls
Sv. Michala 32,
Levice
036 / 6 312 437
Piatok 30.6.
Aesculap
Vojenská 2,
Levice
036 / 6 309 480

SNP 19, 93401 Levice
Ordinačné hodiny:
od 15,30 h do 07,00 h
Dni pracovného pokoja:
od 07,00 h do 07,00 h

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup

Deutch version
English version
Magyar verzió
25.6.2017
Úvodná stránka