Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky

Kancelária prvého kontaktu

Kancelária prvého kontaktu

je pracovisko Mestského úradu v Leviciach, ktoré občan navštívi, keď potrebuje:

 • získať informácie o samospráve mesta Levice, jej orgánoch, organizáciách a predstaviteľoch, o jej činnosti, aktivitách a investičných projektoch
 • získať úradné tlačivá (formuláre) ku svojej žiadosti
 • podať písomnú alebo ústnu žiadosť, vrátane sťažností
 • zaplatiť správny poplatok podľa platného sadzobníka správnych poplatkov
 • podať akýkoľvek námet, pripomienku, podnet, pochvalu alebo kritiku na činnosti súvisiace so samosprávou
 • požiadať o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
 • osvedčiť listinu alebo podpis na listine
 • vybaviť rybársky lístok
 • vybaviť potvrdenia k žiadosti o dávku v hmotnej núdzi
 • požiadať o dodanie novej odpadovej nádoby resp. jej výmenu
 • nahliadnuť do základných legislatívnych a úradných dokumentov mesta Levice ako štatút mesta, všeobecne záväzných nariadení mesta, rozpočtu, záverečného účtu a poradovníka na byty
 • kúpiť jednorazovú parkovaciu kartu
 • kúpiť propagačný materiál o meste Levice (mapu, pohľadnice, informačné letáky a brožúry)

 

Kde nás nájdete:

Kancelária prvého kontaktu

Mestský úrad Levice
Nám. hrdinov č. 1

hlavný vchod
 

Úradné hodiny pre verejnosť:

Pondelok: 8.00 – 15.30 h
Utorok:      8.00 – 15.30 h
Streda:      8.00 – 16.30 h
Štvrtok:      8.00 – 15.30 h
Piatok:       8.00 – 14.30 h

 

Kontakt:

Iveta Tóthová, vedúca kancelárie prvého kontaktu

tel. (036) 6 350 282, e-mail: kpk @ levice.sk

 

Michaela Szabová
referent kancelárie prvého kontaktu: (036) 6 350 279


 

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

POPLATKY

Osvedčenie podpisu: 1,50 € (45,18 Sk) /podpis
Osvedčenie listiny: 1,50 € (45,18 Sk) /strana

- oslobodenie od poplatku v zmysle zákona

K osvedčeniu podpisu je potrebné predložiť platný občiansky preukaz, prípadne cestovný pas
 

V zmysle Zákona č.599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami NEVYKONÁVAME OSVEDČOVANIE v nasledovných prípadoch:

 • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine (tieto môže v zmysle Notárskeho poriadku osvedčovať výlučne notár)
 • ak je listina napísaná v inom ako štátnom jazyku, to sa nevzťahuje na listiny k českom jazyku
 • ak sa odpis listiny alebo kópia nezhoduje s predloženou listinou
 • ak ide o odpis alebo kópiu občianskeho preukazu, cestovného pasu, vojenského preukazu, služobného preukazu a pod.
 • ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií (napr. listy vlastníctva a kópie z katastralnej mapy)
 • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napr. mapy, geometrické plány)

 

Osvedčovanie podpisov a listín - úradné hodiny pre verejnosť

Pondelok:  8.00 - 11.30, 12.30 - 15.30 h
Utorok:       8.00 - 11.30, 12.30 - 15.30 h
Streda:       8.00 - 11.30, 12.30 - 16.30 h
Štvrtok:               nestránkový deň
Piatok:        8.00 - 11.30, 12.30 - 14.30 h

 

Kde nás nájdete:

Mestský úrad Levice

vchod z Ul. Na bašte

 

Telefonický kontakt:

Vlasta Dobrová, Lívia ivanová
osvedčovanie podpisov a listín: (036) 6 350 278

 
 

 

Ako vybaviť rybársky lístok


 

Potrebujete:

občiansky preukaz /cudzinci pas/
starý rybársky lístok /nie je podmienka/

Poplatky:

týždenný 1,50 € (45,18 Sk)
mesačný 3,00 € (90,37 Sk)
ročný 7 € (210,88 Sk)
trojročný 17 € (512,14 Sk)


Poplatok sa platí v hotovosti.

Od poplatku sú oslobodení:

- deti do 15 rokov
- študenti stredných a vysokých škôl s výučbou rybárstva
- zamestnanci štátnej správy a odborní zamestnanci aktívne  vykonávajúci rybárstvo
- zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu
- rybárski hospodári a ich zástupcovia
- rybárska stráž
- cudzinci, ktorí prišli do SR na pozvanie prezidenta SR, NRSR a vlády SR

Rybársky lístok Vám bude vydaný na počkanie na MsÚ v kancelárii prvého kontaktu.

 


 


 

Oznam pre majiteľov psov

V kancelárii prvého kontaktu MsÚ si môžete vyzdvihnúť  "psie" vrecúško, určené na zber psích exkrementov. Po predložení dokladu o zaplatení poplatku za psa Vám bude vydaný balík sáčkov na zber psích exkrementov. Použité vrecúško vhadzujte do nádob určených na tento účel, ktoré sa nachádzajú pri zónach na venčenie psov (bielo-zelené plastové odpadové nádoby označené logom psa). Svojím konaním takto budete chrániť životné prostredie a zároveň nebudete znepríjemňovať život ostatným občanom a neohrozíte zdravie detí.


 

webygroup

dnes je: 28.2.2015

meniny má: Zlatica

Dnes má službu:

Dr.Max - OC Tesco
Turecký rad 7,
Levice

036/6345781

ďalšie dni

Sobota 28.2. - 1.3.
Dr.Max - OC Tesco
Turecký rad 7,
Levice
036/6345781
Sobota 28.2. - 1.3.
Ekolekáreň
OD Kaufland,
Komenského 23,
Levice
036/6304322
Pondelok 2.3. - 4.3.
Apis
Nábrežná 3,
Levice
036 / 6 224 621
Štvrtok 5.3. - 6.3.
Bellis
Námestie hrdinov 15,
Levice
036 / 6 312 643
Sobota 7.3. - 8.3.
Dr.Max - OC Tesco
Turecký rad 7,
Levice
036/6345781
Sobota 7.3. - 8.3.
Ekolekáreň
OD Kaufland,
Komenského 23,
Levice
036/6304322

SNP 19, 93401 Levice
Ordinačné hodiny:
od 15,30 h do 07,00 h
Dni pracovného pokoja:
od 07,00 h do 07,00 h

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
webmaster


Deutch version
English version
Magyar verzió

14691604

Úvodná stránka