Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky

Kancelária prvého kontaktu

Kancelária prvého kontaktu

je pracovisko Mestského úradu v Leviciach, ktoré občan navštívi, keď potrebuje:

 • získať informácie o samospráve mesta Levice, jej orgánoch, organizáciách a predstaviteľoch, o jej činnosti, aktivitách a investičných projektoch
 • získať úradné tlačivá (formuláre) ku svojej žiadosti
 • podať písomnú alebo ústnu žiadosť, vrátane sťažností
 • zaplatiť správny poplatok podľa platného sadzobníka správnych poplatkov
 • podať akýkoľvek námet, pripomienku, podnet, pochvalu alebo kritiku na činnosti súvisiace so samosprávou
 • požiadať o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
 • osvedčiť listinu alebo podpis na listine
 • vybaviť rybársky lístok
 • vybaviť potvrdenia k žiadosti o dávku v hmotnej núdzi
 • požiadať o dodanie novej odpadovej nádoby resp. jej výmenu
 • nahliadnuť do základných legislatívnych a úradných dokumentov mesta Levice ako štatút mesta, všeobecne záväzných nariadení mesta, rozpočtu, záverečného účtu a poradovníka na byty
 • kúpiť jednorazovú parkovaciu kartu
 • kúpiť propagačný materiál o meste Levice (mapu, pohľadnice, informačné letáky a brožúry)

 

Kde nás nájdete:


Mestský úrad Levice
Nám. hrdinov č. 1

Úradné hodiny pre verejnosť:
Pondelok: 8.00 – 15.30 h
Utorok:      8.00 – 15.30 h
Streda:      8.00 – 16.30 h
Štvrtok:      8.00 – 15.30 h
Piatok:       8.00 – 14.30 h

Telefonický kontakt:

Katarína Gyalókayová
Vedúca kancelárie prvého kontaktu: (036) 6 350 282

Iveta Tóthová
referent kancelárie prvého kontaktu: (036) 6 350 279


Úradné hodiny pre verejnosť - osvedčovanie podpisov a listín
Pondelok:  8.00 - 11.30, 12.30 - 15.30 h
Utorok:       8.00 - 11.30, 12.30 - 15.30 h
Streda:       8.00 - 11.30, 12.30 - 16.30 h
Štvrtok:               nestránkový deň
Piatok:        8.00 - 11.30, 12.30 - 14.30 h

Telefonický kontakt:

Vlasta Dobrová
referent kancelárie prvého kontaktu: (036) 6 350 278

Lívia Ivanová
referent kancelárie prvého kontaktu: (036) 6 350 278

 

 

 

 


 

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

V zmysle Zákona č.599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami

 

NEVYKONÁVAME OSVEDČOVANIE

 • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine (tieto môže v zmysle Notárskeho poriadku osvedčovať výlučne notár)
 • ak je listina napísaná v inom ako štátnom jazyku, to sa nevzťahuje na listiny k českom jazyku
 • ak sa odpis listiny alebo kópia nezhoduje s predloženou listinou
 • ak ide o odpis alebo kópiu občianskeho preukazu, cestovného pasu, vojenského preukazu, služobného preukazu a pod.
 • ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií (napr. listy vlastníctva a kópie z katastralnej mapy)
 • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napr. mapy, geometrické plány)


POPLATKY


Osvedčenie podpisu: 1,50 € (45,18 Sk) /podpis
Osvedčenie listiny: 1,50 € (45,18 Sk) /strana

- oslobodenie od poplatku v zmysle zákona

 

K osvedčeniu podpisu je potrebné predložiť platný občiansky preukaz, prípadne cestovný pas.

 

Ako vybaviť rybársky lístok


 

Potrebujete:

občiansky preukaz /cudzinci pas/
starý rybársky lístok /nie je podmienka/

Poplatky:

týždenný 1,50 € (45,18 Sk)
mesačný 3,00 € (90,37 Sk)
ročný 7 € (210,88 Sk)
trojročný 17 € (512,14 Sk)


Poplatok sa platí v hotovosti.

Od poplatku sú oslobodení:

- deti do 15 rokov
- študenti stredných a vysokých škôl s výučbou rybárstva
- zamestnanci štátnej správy a odborní zamestnanci aktívne  vykonávajúci rybárstvo
- zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu
- rybárski hospodári a ich zástupcovia
- rybárska stráž
- cudzinci, ktorí prišli do SR na pozvanie prezidenta SR, NRSR a vlády SR

Rybársky lístok Vám bude vydaný na počkanie na MsÚ v kancelárii prvého kontaktu.

 


 


 

Oznam pre majiteľov psov

 

V kancelárii prvého kontaktu MsÚ si môžete vyzdvihnúť ekologické "psie" vrecúško, určené výlučne na zber psích exkrementov. Po predložení dokladu o zaplatení poplatku za psa Vám bude vydaných 100 ks vrecúšok na štvrťrok. Použité vrecúško vhadzujte do nádob určených na tento účel, ktoré sa nachádzajú pri zónach na venčenie psov (bielo-zelené plastové odpadové nádoby označené logom psa). Svojím konaním takto budete chrániť životné prostredie a zároveň nebudete znepríjemňovať život ostatným občanom a neohrozíte zdravie detí.


 

webygroup

Dnes má službu:

Salix
SNP 19,
Levice

036/6334 761

ďalšie dni

Piatok 19.12.
Salix
SNP 19,
Levice
036/6334 761
Sobota 20.12. - 21.12.
Dr.Max - OC Tesco
Turecký rad 7,
Levice
036/6345781
Sobota 20.12. - 21.12.
Ekolekáreň
OD Kaufland,
Komenského 23,
Levice
036/6304322
Pondelok 22.12. - 23.12.
Salix
SNP 19,
Levice
036/6334 761
Streda 24.12.
Aesculap
Vojenská 2,
Levice
036 / 6 309 480
Štvrtok 25.12.
Bellis
Námestie hrdinov 15,
Levice
036 / 6 312 643
Piatok 26.12.
Dr.Max - Na Bašte
Na Bašte 2,
Levice

SNP 19, 93401 Levice
Ordinačné hodiny:
od 15,30 h do 07,00 h
Dni pracovného pokoja:
od 07,00 h do 07,00 h

dnes je: 20.12.2014

meniny má: Dagmara

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
webmaster


Deutch version
English version
Magyar verzió

14247838

Úvodná stránka