Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky mesta Levice

Kancelária prvého kontaktu

Kde nás nájdete:

Kancelária prvého kontaktu

Mestský úrad Levice
Nám. hrdinov č. 1

hlavný vchod
 

Úradné hodiny pre verejnosť:

Pondelok:  8.00 - 11,30 h     12,30 – 15.30 h
Utorok:      8.00 – 11.30 h    12,30  - 15,30 h
Streda:      8.00 – 11,30 h    12,30 - 16,30 h
Štvrtok:     8.00 – 11,30 h    12,30 - 15,30 h
Piatok:       8.00 – 11,30 h    12,30 - 14,30 h

 

Kontakt:

Iveta Tóthová, vedúca kancelárie prvého kontaktu

tel. +421366350279, e-mail: kpk @ levice.sk

 

Michaela Szabová
referent kancelárie prvého kontaktu, tel. +421366350282

 

Zuzana Šebová, Bc.

referent kancelárie prvého kontaktu, tel. +421366350282

 

Katarína Bašová

referent kancelárie prvého kontaktu, doručovateľ, tel. +421366350282

 

Vlasta Dobrová, Lívia Ivanová

referenti kancelárie prvého kontaktu - osvedčovanie podpisov a listín

tel.  +421366350278, prízemie, č.dv. 105 (vchod z Ul. Na Bašte)

 


 

Kancelária prvého kontaktu

je pracovisko Mestského úradu v Leviciach, ktoré občan navštívi, keď potrebuje:

 • získať informácie o samospráve mesta Levice, jej orgánoch, organizáciách a predstaviteľoch, o jej činnosti, aktivitách a investičných projektoch
 • získať úradné tlačivá (formuláre) ku svojej žiadosti
 • podať písomnú alebo ústnu žiadosť, vrátane sťažností
 • podať akýkoľvek námet, pripomienku, podnet, pochvalu alebo kritiku na činnosti súvisiace so samosprávou
 • požiadať o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
 • osvedčiť listinu alebo podpis na listine
 • vybaviť rybársky lístok
 • vybaviť potvrdenia k žiadosti o dávku v hmotnej núdzi
 • požiadať o dodanie novej odpadovej nádoby resp. jej výmenu
 • nahliadnuť do základných legislatívnych a úradných dokumentov mesta Levice ako štatút mesta, všeobecne záväzných nariadení mesta, rozpočtu, záverečného účtu
 • kúpiť jednorazovú parkovaciu kartu
 • kúpiť propagačný materiál o meste Levice

 

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

POPLATKY

Osvedčenie podpisu: 1,50 € (45,18 Sk) /podpis
Osvedčenie listiny: 1,50 € (45,18 Sk) /strana

- oslobodenie od poplatku v zmysle zákona

K osvedčeniu podpisu je potrebné predložiť platný občiansky preukaz, prípadne cestovný pas
 

V zmysle Zákona č.599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami NEVYKONÁVAME OSVEDČOVANIE v nasledovných prípadoch:

 • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine (tieto môže v zmysle Notárskeho poriadku osvedčovať výlučne notár)
 • ak je listina napísaná v inom ako štátnom jazyku, to sa nevzťahuje na listiny k českom jazyku
 • ak sa odpis listiny alebo kópia nezhoduje s predloženou listinou
 • ak ide o odpis alebo kópiu občianskeho preukazu, cestovného pasu, vojenského preukazu, služobného preukazu a pod.
 • ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií (napr. listy vlastníctva a kópie z katastralnej mapy)
 • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napr. mapy, geometrické plány)

 

Osvedčovanie podpisov a listín - úradné hodiny pre verejnosť

Pondelok:  8.00 - 11.30, 12.30 - 15.30 h
Utorok:       8.00 - 11.30, 12.30 - 15.30 h
Streda:       8.00 - 11.30, 12.30 - 16.30 h
Štvrtok:               nestránkový deň
Piatok:        8.00 - 11.30, 12.30 - 14.30 h

 

Kde nás nájdete:

Mestský úrad Levice

vchod z Ul. Na bašte

 

Telefonický kontakt:

Vlasta Dobrová, Lívia ivanová
osvedčovanie podpisov a listín: (036) 6 350 278

 
 

 

Ako vybaviť rybársky lístok


 

Potrebujete:

občiansky preukaz /cudzinci pas/
starý rybársky lístok /nie je podmienka/

Poplatky:

týždenný 1,50 € (45,18 Sk)
mesačný 3,00 € (90,37 Sk)
ročný 7 € (210,88 Sk)
trojročný 17 € (512,14 Sk)


Poplatok sa platí v hotovosti.

Od poplatku sú oslobodení:

- deti do 15 rokov
- študenti stredných a vysokých škôl s výučbou rybárstva
- zamestnanci štátnej správy a odborní zamestnanci aktívne  vykonávajúci rybárstvo
- zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu
- rybárski hospodári a ich zástupcovia
- rybárska stráž
- cudzinci, ktorí prišli do SR na pozvanie prezidenta SR, NRSR a vlády SR

Rybársky lístok Vám bude vydaný na počkanie na MsÚ v kancelárii prvého kontaktu.

 


 


 

Oznam pre majiteľov psov

V kancelárii prvého kontaktu MsÚ si môžete vyzdvihnúť  "psie" vrecúško, určené na zber psích exkrementov. Po predložení dokladu o zaplatení poplatku za psa Vám bude vydaný balík sáčkov na zber psích exkrementov. Použité vrecúško vhadzujte do nádob určených na tento účel, ktoré sa nachádzajú pri zónach na venčenie psov (bielo-zelené plastové odpadové nádoby označené logom psa). Svojím konaním takto budete chrániť životné prostredie a zároveň nebudete znepríjemňovať život ostatným občanom a neohrozíte zdravie detí.


 

webygroup

dnes je: 22.10.2016

meniny má: Sergej

Dnes má službu:

Ekolekaren LV s.r.o.
OD Kaufland,
Komenského 23,
Levice

036/6304322

ďalšie dni

Sobota 22.10. - 23.10.
Ekolekaren LV s.r.o.
OD Kaufland,
Komenského 23,
Levice
036/6304322
Sobota 22.10. - 23.10.
Apotheke
Turecký rad 11,
93401 Levice
+421 36 6314 509
Sobota 22.10. - 23.10.
Dr.Max - Turecký rad
Turecký rad 7 (OC Tesco),
Levice
036/6345781
Pondelok 24.10. - 27.10.
Salix
SNP 19,
Levice
036/6334 761
Piatok 28.10.
Salvator
Ľ. Štúra 17,
Levice
036 / 6 312 238
Sobota 29.10. - 30.10.
Ekolekaren LV s.r.o.
OD Kaufland,
Komenského 23,
Levice
036/6304322
Sobota 29.10. - 30.10.
Apotheke
Turecký rad 11,
93401 Levice
+421 36 6314 509
Sobota 29.10. - 30.10.
Dr.Max - Turecký rad
Turecký rad 7 (OC Tesco),
Levice
036/6345781

SNP 19, 93401 Levice
Ordinačné hodiny:
od 15,30 h do 07,00 h
Dni pracovného pokoja:
od 07,00 h do 07,00 h

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
webmaster


Deutch version
English version
Magyar verzió

18903307

Úvodná stránka