Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky

Tlačivá a formuláre

Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku

Ziadost_o_povolenie_odstranenia_stavby
Ziadost_o_povolenie_odstranenia_stavby

 
Ziadost_o_zmenu_ucelu_uzivania_stavby
Ziadost_o_zmenu_ucelu_uzivania_stavby

 
Navrh_na_vydanie_rozhodnutia_o_umiestneni_stavby
Navrh_na_vydanie_rozhodnutia_o_umiestneni_stavby

 
Ohlasenie_drobnej_stavby,_stavebnych_uprav,_udrziavacich_prac
Ohlasenie_drobnej_stavby,_stavebnych_uprav,_udrziavacich_prac

 
Ziadost_o_ povolenie_uzavierky_miestnej_komunikacie
Ziadost_o_ povolenie_uzavierky_miestnej_komunikacie

 
Ziadost_o_vyjadrenie_k_PD,_ napojenie_na_miestnu_komunikaciu_–_zavazne_stanovisko_k_uzemnemu_a_stavebnemu_konaniu
Ziadost_o_vyjadrenie_k_PD,_ napojenie_na_miestnu_komunikaciu_–_zavazne_stanovisko_k_uzemnemu_a_stavebnemu_konaniu

 
Ziadost_o_vyhradenie_parkovacieho_miesta_-_urcenie_pouzitia_dopravneho_znacenia_a_dopravnych_zariadenidopravného značenia a dopravných zariadení
Ziadost_o_vyhradenie_parkovacieho_miesta_-_urcenie_pouzitia_dopravneho_znacenia_a_dopravnych_zariadenidopravného značenia a dopravných zariadení

 
Ziadost_o_vydanie_povolenia_na_zvlastne_uzivanie_komunikacie_–_rozkopavku
Ziadost_o_vydanie_povolenia_na_zvlastne_uzivanie_komunikacie_–_rozkopavku

 
Ohlasenie_stavebnych_uprav_cestneho_telesa_a_sucasti _pozemnej_komunikacie,_udrziavacich_prac_na_cestnom_telese_a_na sucastiach_pozemnych_komunikacii_ udrziavacich_prac_na_stavbe
Ohlasenie_stavebnych_uprav_cestneho_telesa_a_sucasti _pozemnej_komunikacie,_udrziavacich_prac_na_cestnom_telese_a_na sucastiach_pozemnych_komunikacii_ udrziavacich_prac_na_stavbe

 
 Ziadost_o_urcenie_pouzitia_dopravneho_znacenia_a_ dopravnych_zariadeni
Ziadost_o_urcenie_pouzitia_dopravneho_znacenia_a_ dopravnych_zariadeni

 
Ziadost_o_stavebne_povolenie
Ziadost_o_stavebne_povolenie

 
Navrh_na_kolaudaciu_stavby
Navrh_na_kolaudaciu_stavby

 
 Ziadost_o_stavebne_povolenie_dopravne_stavby
Ziadost_o_stavebne_povolenie_dopravne_stavby

 
Ziadost_o_povolenie_na_odstavenie_motoroveho_vozidla_-_vyhradenie_parkovacieho_miesta_ZTPadenie parkovacieho miesta ZŤP
Ziadost_o_povolenie_na_odstavenie_motoroveho_vozidla_-_vyhradenie_parkovacieho_miesta_ZTPadenie parkovacieho miesta ZŤP

 
Ziadost_o_ povolenie_na_zvlastne_uzivanie_pozemnej_komunikácie
Ziadost_o_ povolenie_na_zvlastne_uzivanie_pozemnej_komunikácie

 

Oddelenie životného prostredia a komunálnych vecí

Žiadosť o vydanie osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hspodáriaceho roľníka
Žiadosť o vydanie osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hspodáriaceho roľníka

 
Žiadosť o vyjadrenie k trvalému alebo dočasnému odňatiu poľnohospodárskej pôdy
Žiadosť o vyjadrenie k trvalému alebo dočasnému odňatiu poľnohospodárskej pôdy

 
Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie  malého zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky
Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky

 
Žiadosť o vrátenie preplatku za vývoz stavebnej sute
Žiadosť o vrátenie preplatku za vývoz stavebnej sute

 
Žiadosť o vydanie súhlasu k povoleniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia
Žiadosť o vydanie súhlasu k povoleniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

 
Žiadosť o vydanie rozhodnutia na užívanie verejného priestranstva prenosným reklamným, informačným a propagačným zariadením
Žiadosť o vydanie rozhodnutia na užívanie verejného priestranstva prenosným reklamným, informačným a propagačným zariadením

 
Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok .............
Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok .............

 
Žiadosť o vydanie rozhodnutia na užívanie verejného priestranstva
Žiadosť o vydanie rozhodnutia na užívanie verejného priestranstva

 
Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste
Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste

 
Čestné vyhlásenie na predaj polnohosp.prebytkov
Čestné vyhlásenie na predaj polnohosp.prebytkov

 
Čestné vyhlásenie o používaní elektronickej registračnej pokladnice
Čestné vyhlásenie o používaní elektronickej registračnej pokladnice

 

Oddelenie služieb občanom a organizáciám

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu

 
Žiadosť o opakované uzavretie zmluvy o nájme  bytu
Žiadosť o opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu

 
Oznamovacia povinnosť o uskutočnení verejných kultúrnych podujatí
Oznamovacia povinnosť o uskutočnení verejných kultúrnych podujatí

 
ŽIADOSŤ O POSÚDENIE ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU
ŽIADOSŤ O POSÚDENIE ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU

 
ŽIADOSŤ O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY
ŽIADOSŤ O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

 
Žiadosť o poskytnutie jednorázovej dávky
Žiadosť o poskytnutie jednorázovej dávky

 
Žiadosť o poskytnutie jednorázovej dávky sociálnej pomoci
Žiadosť o poskytnutie jednorázovej dávky sociálnej pomoci

 

Oddelenie organizačno právne

Žiadosť o zrušení záznamu o trvalom pobyte
Žiadosť o zrušení záznamu o trvalom pobyte

 
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení, zmene alebo zrušení súpisného a orientačného čísla
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení, zmene alebo zrušení súpisného a orientačného čísla

 
Žiadosť o oslobodenie od súdnych poplatkov
Žiadosť o oslobodenie od súdnych poplatkov

 

Oddelenie správy a evidencie majetku

Žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku
Žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku

 
Žiadosť o prenájom nebytových priestorov
Žiadosť o prenájom nebytových priestorov

 

Oddelenie finančné

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta
Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta

 
Rozpočet aktivity
Rozpočet aktivity

 
Zúčtovanie dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta
Zúčtovanie dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta

 

Referát daní a poplatkov

Dohoda spoluvlastníkov na podanie priznania k dani z nehnuteľností
Dohoda spoluvlastníkov na podanie priznania k dani z nehnuteľností

 
Oznámenie  vzniku, zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovaniej
Oznámenie vzniku, zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovaniej

 
Vyúčtovanie k dani za ubytovanie
Vyúčtovanie k dani za ubytovanie

 
Oznámenie k poplatku za komunálny odpad pre množstvový zber
Oznámenie k poplatku za komunálny odpad pre množstvový zber

 
Oznámenie k poplatku za komunálny odpad - zmeny - podnikajúce osoby
Oznámenie k poplatku za komunálny odpad - zmeny - podnikajúce osoby

 
Oznámenie k zníženiu poplatku za komunálny odpad - fyzické osoby
Oznámenie k zníženiu poplatku za komunálny odpad - fyzické osoby

 
Žiadosť na odpustenie poplatku - fyzické osoby
Žiadosť na odpustenie poplatku - fyzické osoby

 
Oznámenie k poplatku za komunálny odpad fyzické osoby
Oznámenie k poplatku za komunálny odpad fyzické osoby

 

webygroup

Dnes má službu:

Dr.Max - OC Tesco
Turecký rad 7,
Levice

036/6345781

ďalšie dni

Pondelok 26.1. - 28.1.
Salix
SNP 19,
Levice
036/6334 761
Štvrtok 29.1. - 30.1.
Pharmacum Plus
Obchodné centrum City Park,
Turecký rad 11,
Levice
036/6314 509
Sobota 31.1. - 1.2.
Dr.Max - OC Tesco
Turecký rad 7,
Levice
036/6345781
Sobota 31.1. - 1.2.
Ekolekáreň
OD Kaufland,
Komenského 23,
Levice
036/6304322

SNP 19, 93401 Levice
Ordinačné hodiny:
od 15,30 h do 07,00 h
Dni pracovného pokoja:
od 07,00 h do 07,00 h

dnes je: 25.1.2015

meniny má: Gejza

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
webmaster


Deutch version
English version
Magyar verzió

14458085

Úvodná stránka