Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky

Tlačivá a formuláre

Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby
Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

 
Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby
Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby

 
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

 
Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác
Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác

 
Žiadosť o povolenie uzávierky miestnej komunikácie
Žiadosť o povolenie uzávierky miestnej komunikácie

 
Žiadosť o vyjadrenie k PD, napojenie na miestnu komunikaciu–záväzné stanovisko k územnému a stavebnému konaniu
Žiadosť o vyjadrenie k PD, napojenie na miestnu komunikaciu–záväzné stanovisko k územnému a stavebnému konaniu

 
Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta - určenie použitia dopravného značenia a dopravných zariadeni
Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta - určenie použitia dopravného značenia a dopravných zariadeni

 
Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie komunikácie – rozkopávku
Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie komunikácie – rozkopávku

 
Ohlásenie stavebnych úprav cestného telesa a súčasti pozemnej komunikácie, udržiavacích prác na cestnom telese a na súčastiach pozemných komunikacií, udržiavacích prác na stavbe
Ohlásenie stavebnych úprav cestného telesa a súčasti pozemnej komunikácie, udržiavacích prác na cestnom telese a na súčastiach pozemných komunikacií, udržiavacích prác na stavbe

 
Žiadosť o určenie použitia dopravného značenia a dopravných zariadení
Žiadosť o určenie použitia dopravného značenia a dopravných zariadení

 
Žiadosť o stavebné povolenie
Žiadosť o stavebné povolenie

 
Návrh na kolaudáciu stavby
Návrh na kolaudáciu stavby

 
Žiadosť o stavebné povolenie - dopravné stavby
Žiadosť o stavebné povolenie - dopravné stavby

 
Žiadosť o povolenie na odstavenie motorového vozidla - vyhradenie parkovacieho miesta ZŤP
Žiadosť o povolenie na odstavenie motorového vozidla - vyhradenie parkovacieho miesta ZŤP

 
Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie
Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie

 

Oddelenie životného prostredia a komunálnych vecí

Žiadosť o vydanie osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hspodáriaceho roľníka
Žiadosť o vydanie osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hspodáriaceho roľníka

 
Žiadosť o vyjadrenie k trvalému alebo dočasnému odňatiu poľnohospodárskej pôdy
Žiadosť o vyjadrenie k trvalému alebo dočasnému odňatiu poľnohospodárskej pôdy

 
Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie  malého zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky
Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky

 
Žiadosť o vrátenie preplatku za vývoz stavebnej sute
Žiadosť o vrátenie preplatku za vývoz stavebnej sute

 
Žiadosť o vydanie súhlasu k povoleniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia
Žiadosť o vydanie súhlasu k povoleniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

 
Žiadosť o vydanie rozhodnutia na užívanie verejného priestranstva prenosným reklamným, informačným a propagačným zariadením
Žiadosť o vydanie rozhodnutia na užívanie verejného priestranstva prenosným reklamným, informačným a propagačným zariadením

 
Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok .............
Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok .............

 
Žiadosť o vydanie rozhodnutia na užívanie verejného priestranstva
Žiadosť o vydanie rozhodnutia na užívanie verejného priestranstva

 
Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste
Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste

 
Čestné vyhlásenie na predaj polnohosp.prebytkov
Čestné vyhlásenie na predaj polnohosp.prebytkov

 
Čestné vyhlásenie o používaní elektronickej registračnej pokladnice
Čestné vyhlásenie o používaní elektronickej registračnej pokladnice

 

Oddelenie služieb občanom a organizáciám

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu

 
Žiadosť o opakované uzavretie zmluvy o nájme  bytu
Žiadosť o opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu

 
Oznamovacia povinnosť o uskutočnení verejných kultúrnych podujatí
Oznamovacia povinnosť o uskutočnení verejných kultúrnych podujatí

 
ŽIADOSŤ O POSÚDENIE ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU
ŽIADOSŤ O POSÚDENIE ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU

 
ŽIADOSŤ O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY
ŽIADOSŤ O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

 
Žiadosť o poskytnutie jednorázovej dávky
Žiadosť o poskytnutie jednorázovej dávky

 
Žiadosť o poskytnutie jednorázovej dávky sociálnej pomoci
Žiadosť o poskytnutie jednorázovej dávky sociálnej pomoci

 

Oddelenie organizačno právne

Žiadosť o zrušení záznamu o trvalom pobyte
Žiadosť o zrušení záznamu o trvalom pobyte

 
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení, zmene alebo zrušení súpisného a orientačného čísla
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení, zmene alebo zrušení súpisného a orientačného čísla

 
Žiadosť o oslobodenie od súdnych poplatkov
Žiadosť o oslobodenie od súdnych poplatkov

 

Oddelenie správy a evidencie majetku

Žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku
Žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku

 
Žiadosť o prenájom nebytových priestorov
Žiadosť o prenájom nebytových priestorov

 

Oddelenie finančné

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta
Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta

 
Rozpočet aktivity
Rozpočet aktivity

 
Zúčtovanie dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta
Zúčtovanie dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta

 

Referát daní a poplatkov

Dohoda spoluvlastníkov na podanie priznania k dani z nehnuteľností
Dohoda spoluvlastníkov na podanie priznania k dani z nehnuteľností

 
Oznámenie  vzniku, zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovaniej
Oznámenie vzniku, zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovaniej

 
Vyúčtovanie k dani za ubytovanie
Vyúčtovanie k dani za ubytovanie

 
Oznámenie k poplatku za komunálny odpad pre množstvový zber
Oznámenie k poplatku za komunálny odpad pre množstvový zber

 
Oznámenie k poplatku za komunálny odpad - zmeny - podnikajúce osoby
Oznámenie k poplatku za komunálny odpad - zmeny - podnikajúce osoby

 
Oznámenie k zníženiu poplatku za komunálny odpad - fyzické osoby
Oznámenie k zníženiu poplatku za komunálny odpad - fyzické osoby

 
Žiadosť na odpustenie poplatku - fyzické osoby
Žiadosť na odpustenie poplatku - fyzické osoby

 
Oznámenie k poplatku za komunálny odpad fyzické osoby
Oznámenie k poplatku za komunálny odpad fyzické osoby

 

webygroup

dnes je: 5.3.2015

meniny má: Fridrich

Dnes má službu:

Bellis
Námestie hrdinov 15,
Levice

036 / 6 312 643

ďalšie dni

Štvrtok 5.3. - 6.3.
Bellis
Námestie hrdinov 15,
Levice
036 / 6 312 643
Sobota 7.3. - 8.3.
Dr.Max - OC Tesco
Turecký rad 7,
Levice
036/6345781
Sobota 7.3. - 8.3.
Ekolekáreň
OD Kaufland,
Komenského 23,
Levice
036/6304322
Pondelok 9.3. - 11.3.
Aesculap
Vojenská 2,
Levice
036 / 6 309 480
Štvrtok 12.3.
Arnica
SNP č. 17/A,
Levice

SNP 19, 93401 Levice
Ordinačné hodiny:
od 15,30 h do 07,00 h
Dni pracovného pokoja:
od 07,00 h do 07,00 h

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
webmaster


Deutch version
English version
Magyar verzió

14734128

Úvodná stránka