Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Levice

Oznámenie o začatí prerokovávania návrhu zmeny a doplnku k územnému plánu mesta Levice č. 16 Vytlačiť
 

Mesto Levice, ako obstarávateľ Územného plánu mesta Levice, v súlade so zákonom č.50/1976 Zb., v znení neskorších predpisov,

 OZNAMUJE

 verejnosti  zahájenie  prerokovávania  návrhu zmeny a doplnku k územnému plánu mesta Levice č. 16

od 3.7.2017 do 3.8. 2017

 

Predmetom prerokovania sú lokality:

Ulica Kpt. Nálepku -  zmena funkčného využitia zo sociálno-občianskej vybavenosti na vyššiu občiansku vybavenosť  pre Registratúrne stredisko Mestského úradu

IBV Bátovská Družstevnícka ul., II. etapa  - zmena ďalšej lokality medzi ulicami Družstevnícka a Bátovská,  pre nízkopodlažnú obytnú zástavbu, z  výhľadového na návrhové obdobie

Vinohrady II -  Zmena z vyššej občianskej vybavenosti na polyfunkčnú zástavbu  na sídlisku Vinohrady

Podhradie -  Zmena v novonavrhovanej lokalite obytnej zástavby z nízkopodlažnej  na viacpodlažnú

Mestská časť Kalinčiakovo -  Zmena funkčného využitia zo základnej občianskej vybavenosti na bývanie v  mestskej časti Kalinčiakovo

Ul. Ku Bratke -  Zmena plôch verejnej zelene na plochy verejného technického vybavenia

Kalinčiakovo, Za Margitou  -  Zmena z plochy rekreačnej  a športovorekreačnej vybavenosti na obytné plochy s nízkopodlažnou zástavbou

Viničné  lokality - zosúladenie názvoslovia v územnom pláne  s platnou legislatívou

Záhradkárske osady Čankov -  Záhradkárske osady a územie viníc s rekreačnou funkciou  Čankov

Tatranská ulica – Dopravné riešenie

Kusá Hora  -  Transformácia časti záhradkárskej osady na nízkopodlažnú obytnú zástavbu, zmena  výhľadového obdobia na návrhové

Viničné a  záhradkárske lokality  - zrušenie obmedzenia výmery  72 m2 pre výstavbu viničných a záhradných  domov

S návrhom  zmeny a doplnku k územnému plánu mesta Levice sa možno oboznámiť  na MsÚ - oddelení územného plánovania a  stavebného poriadku,  na Námestí hrdinov v Leviciach v stránkových dňoch, na internetovej stránke mesta www.levice.sk a na verejnom prerokovaní, ktoré sa uskutoční dňa  26. júla 2017  o 10.00  hodine v zasadačke MsÚ, na Námestí hrdinov v Leviciach, č. dverí 38. 

Pripomienky k predmetnému návrhu zmien a doplnkov ÚPN mesta Levice je možné uplatniť písomnou formou do  3. augusta  2017  na adresu: Mestský  úrad Levice,  Nám. hrdinov 1, 934 01 Levice.

 

Ing. Štefan M i š á k

primátor mesta


 
 

dnes je: 23.11.2017

meniny má: Klement

Dnes má službu:

Salix
SNP 19,
Levice

036/6334 761

ďalšie dni

Piatok 24.11.
Bellis
Námestie hrdinov 15,
Levice
036 / 6 312 643
Sobota 25.11. - 26.11.
Dr.Max - Turecký rad
Turecký rad 7 (OC Tesco),
Levice
036/6345781
Sobota 25.11. - 26.11.
Apotheke
Turecký rad 11,
93401 Levice
+421 36 6314 509
Sobota 25.11. - 26.11.
Benu
Ul. sv. Michala 2395/5,
93401 Levice
Sobota 25.11. - 26.11.
Ekolekaren LV s.r.o.
OD Kaufland,
Komenského 23,
Levice
036/6304322
Pondelok 27.11. - 28.11.
Pharmapuls
Sv. Michala 32,
Levice
036 / 6 312 437
Streda 29.11.
Adato Plus
Šafárikova 2210/1,
Levice
Štvrtok 30.11.
Salvator
Ľ. Štúra 17,
Levice
036 / 6 312 238

SNP 19, 93401 Levice
Ordinačné hodiny:
od 15,30 h do 07,00 h
Dni pracovného pokoja:
od 07,00 h do 07,00 h

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
23.11.2017
ÚvodÚvodná stránka