Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Levice

Výzva na predkladanie návrhov na udelenie ocenení mesta Levice Vytlačiť
 

Primátor mesta Levice

v súlade s § 8, bod 1/ Všeobecne záväzného nariadenia mesta Levice č. 133

vyzýva

predstaviteľov kultúrnych, vedeckých, hospodárskych a športových inštitúcií, ktoré pôsobia na území mesta, ale aj obyvateľov mesta,

na predkladanie návrhov na udelenie ocenení mesta Levice

v nasledovných kategóriách :

  • Čestné občianstvo mesta Levice
  • Cena mesta Levice
  • Cena primátora mesta Levice
  • Cena Dobrovoľník mesta Levice

 

Mesto Levice môže udeliť ocenenia najlepším športovcom podľa kategórií :

  • Športovec roka
  • Športový kolektív roka
  • Čestné uznanie za celoživotný prínos pre šport

 

Navrhovateľ zodpovedá za obsahovú a formálnu stránku návrhu, ktorý musí obsahovať 

  • osobné údaje navrhovaného, najmä meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska, povolanie, zamestnanie, štátnu príslušnosť, vrátane súhlasu dotknutej osoby so zverejnením osobných údajov podľa osobitného predpisu ( Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov )
  • zdôvodnenie návrhu na udelenie verejného uznania, najmä podrobné zhodnotenie doterajšej činnosti, za ktorú je navrhované toto ocenenie, dosiahnuté úspechy, prípadne iné ocenenia, čestné vyznamenania udelené doma a v zahraničí
  • údaje navrhovateľa ( meno a priezvisko, adresa a podpis, u inštitúcií pečiatka ).

 

Návrhy je potrebné predložiť v termíne do 31. 12. 2017 na Mestský úrad Levice,  Útvar primátora, Námestie hrdinov č. 1, 934 01 Levice poštou alebo osobne odovzdať v podateľni mestského úradu v obálke označenej "Návrh na ocenenie".

 


 
 

dnes je: 23.9.2018

meniny má: Zdenka

SNP 19, 93401 Levice
Ordinačné hodiny
Pracovné dni:
od 16,00 h do 22,00 h
Dni pracovného pokoja:
od 07,00 h do 22,00 h

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
23.9.2018
ÚvodÚvodná stránka