Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Levice

Výberové konanie - vedúci referátu správy a údržby majetku mesta, MsÚ LeviceVytlačiť
 

Mesto  LEVICE

Primátor Mesta Levice

v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje

výberové  konanie na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca:

„vedúci referátu správy a údržby majetku mesta oddelenia správy a evidencie majetku  MsÚ“

  

Neodpustiteľné kvalifikačné požiadavky

  • VŠ vzdelanie II. stupňa
  • prax vo verejnej správe  a úseku spravovania majetku a budov v trvaní min. 5 rokov

 

Iné kritériá a požiadavky na uchádzačov

  • dobrá znalosť práce s PC
  • pozitívny vzťah k verejným záujmom
  • bezúhonnosť (výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
  • znalosť cudzích jazykov je vítaná
  • organizačné a riadiace schopnosti

 

K prihláške do výberového konania priložte

  • overenú fotokópiu dokladu o vzdelaní
  • štruktúrovaný životopis
  • doklad o bezúhonnosti

 

Podrobnejšie informácie  o obsadzovanom mieste sú dostupné u JUDr. Daniely  Süssovej, vedúcej oddelenia správy a evidencie majetku MsÚ, na tel. č.: 6350257 

Prihlášky zasielajte na adresu:  Mesto Levice, mestský úrad,  Nám. hrdinov č. 1/1, 934 32 Levice  alebo doručte osobne do podateľne Mestského úradu, č. dv. 27 na prízemí. Pri doručení poštou označte obálku výrazným nápisom „výberové konanie na VR SM“. Za doručenú sa považuje prihláška, ktorá došla v stanovenom termíne na MsÚ (nie podacia  pečiatka pošty).

Uzávierka  pre doručovanie prihlášok do výberového konania:  01.12.2017 o 12,00 hod.


 
 

dnes je: 26.9.2018

meniny má: Edita

SNP 19, 93401 Levice
Ordinačné hodiny
Pracovné dni:
od 16,00 h do 22,00 h
Dni pracovného pokoja:
od 07,00 h do 22,00 h

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
26.9.2018
ÚvodÚvodná stránka