Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Levice

Prerokovanie návrhu zmeny a doplnku k územnému plánu mesta Levice č. 17Vytlačiť
 

Mesto Levice, ako obstarávateľ Územného plánu mesta Levice, v súlade so zákonom č.50/1976 Zb., v znení neskorších predpisov,

 OZNAMUJE

 verejnosti  zahájenie  prerokovávania  návrhu zmeny a doplnku k územnému plánu mesta Levice č. 17

od 28.6.2018 do 28.7. 2018

Predmetom prerokovania sú lokality:

  • Merkury Market Slovakia s.r.o.

Rozšírenie územia vyššej občianskej vybavenosti v nadväznosti na areál Merkury Market na Koháryho ulici, ktoré  je v súčasnosti určené  na poľnohospodárske využitie

  • Šped–Trans s.r.o. Ku Bratke 5, 934 05 Levice

Zmena lokality medzi ulicami Bátovská a Družstevnícka – 2. etapa, pre nízkopodlažnú obytnú zástavbu, z  výhľadového na návrhové obdobie

  • OÚPSP, úsek územného plánovania

Zaradenie  komunikácie  Kalinčiakovo - Margita   do verejnoprospešných stavieb

  •   OÚPSP, úsek územného plánovania

Zakreslenie hraníc  „centra“ a „centrálnej mestskej zóny“ do grafickej časti územného plánu, definovanie zásad funkčného využitia a priestorového usporiadania

  • OÚPSP, úsek územného plánovania

Zaradenie  komunikácie Tatranská – Stará Družstevnícka – Hlboká ul.  do  verejnoprospešných stavieb

  • príloha k výkresu č. 7 – návrh technického vybavenia – plynofikácia – stav z roku 2018(na základe poskytnutých podkladov SPP).
  • návrh regulácie funkčného využitia plôch (podľa kódových označení vo výkrese komplexného urbanistického návrhu) podľa vyhlášky 55/2001 Z.z. § 12 na určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok – zosúladenie s platnou legislatívou

 

S návrhom  zmeny a doplnku k územnému plánu mesta Levice sa možno oboznámiť  na MsÚ - oddelení územného plánovania a  stavebného poriadku,  na Námestí hrdinov v Leviciach v stránkových dňoch, na internetovej stránke mesta www.levice.sk a na verejnom prerokovaní, ktoré sa uskutoční dňa  17. júla 2018  o 10.00  hodine v zasadačke MsÚ, na Námestí hrdinov v Leviciach, č. dverí 39. 

Pripomienky k predmetnému návrhu zmien a doplnkov ÚPN mesta Levice je možné uplatniť písomnou formou do  28. júla  2018  na adresu: Mestský  úrad Levice,  Nám. hrdinov 1, 934 01 Levice.

 

 

Ing. Štefan Mišák

  primátor mesta


 
 

dnes je: 23.2.2019

meniny má: Roman, Romana

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
23.2.2019
ÚvodÚvodná stránka