Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Levice

Upozornenie pre vlastníkov pozemkov na orez a výrub stromov v ochrannom pásme elektrických vedeníVytlačiť
 

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava,

v súlade so Zákonom č. 251/2012 Z.z. ods. 1, 3 o energetike

vyzýva

všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov (ďalej len vlastníkov) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v majetku  Západoslovená distribučná, a.s. na ostránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa § 43 Zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.

Požadovaný konečný termín vykonania prác je 15. 3. 2019.

Uvedené sa netýka takých stavov, kde pri nadzemných elektrických vedeniach je porast alebo konáre vzdialené od vodičov menej ako 2 m. V takýchto prípadoch je orez potrebné vykonať zo strany vlastníka ihneď.

V prípade, že táto lehota uplynie márne, Západoslovenská distribučná, a.s. vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z § 11 Zákona č.251/2012 Z.z. v platnom znení.

Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti.

O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov pre prípad výrubu a orezu porastov je nutné požiadať u Západoslovenskej distribučnej, a.s. v lehote min. 25 dní pred plánovanou realizáciou prác na tel. č. +421(0)37-7763648.

Upozorňujeme na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia. Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi, resp. užívateľovi zo zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.

V prípade, že stromy a kríky prerastú nad výšku 3 m je potrebné zo strany vlastníka/užívateľa zabezpečiť ich orezanie resp. vyrezanie. Ak sa stromy priblížili k vodičom vedenia na už nebezpečnú vzdialenosť, je možné požiadať v lehote min. 25 dní pred plánovaným termínom prác o vypnutie vedenia u príslušného špecialistu správy podľa obce.

Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú dodávku elektrickej energie pre Vaše odberné miesto.


 
 

dnes je: 27.5.2019

meniny má: Iveta

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
27.5.2019
ÚvodÚvodná stránka