Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Levice

V Leviciach vzniknú biodiverzitné lúky Vytlačiť
 

ilustračný obrázok

Mesto Levice v spolupráci s Komisiou MsZ životného prostredia a komunálnych vecí sa pridalo k obciam a mestám s prírode blízkou údržbou mestskej zelene. Dôvodom zmeny „klasického“ prístupu k údržbe verejnej zelene je uvedomenie si následkov straty biodiverzity, teda druhovej rozmanitosti rastlinných a živočíšnych druhov. Z pohľadov prírodných zdrojov veľmi dôležitú úlohu hrá aj urbanizované prostredie (človekom zmenené územie) – zastavané územia obcí a miest. Možností na ochranu biodiverzity na miestnej úrovni je skutočne mnoho, patria sem hlavne zvyšovanie podielu vegetácie, zahrnutie ochrany biodiverzity do územného plánovania, zakladanie prírode blízkych sadovníckych úprav, ochrana biotopov a druhov, ako aj tvorba koridorov spájajúcich jednotlivé biotopy a starostlivosť o verejnú zeleň prírode blízkym spôsobom. V roku 2019, ako prvý krok ochrany biodiverzity, zavádzame prírode blízku údržbu verejnej zelene na tzv. biodiverzitných lúkach.

Vytypované plochy v meste Levice nájdete v priložených súboroch.

Populácia včiel a motýľov, ktoré patria ku kľúčovým opeľovačom, je ohrozená. Konkrétne je v Európe ohrozených až 40% včiel a 30% motýľov. A Slovensko nie je výnimkou. Na druhej strane takmer až 75% plodín závisí práve na opeľovačoch. Tam, kde klesá populácia opeľovačov, plodiny dosahujú menší rast a vykazujú horšiu stabilitu. Opeľovače významne prispievajú k udržaniu ekologickej rovnováhy, a teda aj k dostupnosti kvalitných potravín a k zdraviu obyvateľstva.

Opeľovače sú neoddeliteľnou súčasťou zdravých ekosystémov, majú významnú úlohu pre udržateľné poľnohospodárstvo a výrobu potravín. Bez práce opeľovačov by na pultoch chýbalo ovocie, zelenina, koreniny, oleje, ovocné šťavy, džúsy, kakao, všetky výrobky s cukrom, kvalitné mäso, mak, káva, čaj, horčica, víno, pivo, medové produkty, oblečenie z bavlny či výrobky z kaučuku. Voľne žijúce a domestikované opeľovače zároveň prispievajú aj k ochrane biodiverzity, teda prírodnej rozmanitosti. Tým významne pomáhajú k zdravému životnému prostrediu a k zdraviu obyvateľstva.

Kosenie trávnatých plôch patrí k základným úkonom údržby zelene. Motorové kosačky prispievajú k emisiám CO2. Majú však veľmi slabý výkon motora a len pre porovnanie – v prepočte na  rovnaký výkon kosačka emituje 35-krát viac CO2 ako osobný automobil. Intenzívne kosenie škodí faune, ktorá pre svoj životný priestor využíva trávnaté porasty. Kosením sa zamedzuje jednoročným rastlinám sa vysemeniť.

V prvom rade je dôležité dôkladne vyhodnotiť užívanie a hlavnú funkciu jednotlivých plôch zelene v sídle – tieto sa totiž naozaj dosť líšia od reprezentačných významných plôch zelene až po prírodné plochy či zeleň v krajine. V súlade s takýmto vyhodnotením je potrebné zaviesť diferencovaný systém kosenia podľa jednotlivých intenzitných tried údržby. V rámci samotného sídla sa bude teda jednať o plochy, ktoré sa budú kosiť veľmi intenzívne až po poloprírodné a prírodné lúky s frekvenciu kosenia 1- až 2-krát do roka. Je však potrebné zdôrazniť, že aj v rámci jednotlivých plôch zelene sa môže intenzita kosenia diferencovať.

Na všetkých plochách zelene by však mali platiť pri kosení nasledovné zásady so zreteľom na ochranu hmyzu a iných živočíšnych druhov a zároveň s umožnením tvorby semien u jednoročných bylín:

  1. aj pri najfrekventovanejších trávnikoch (určených na pobyt) ponechať minimálnu výšku trávy 10 cm, aby sa ochránila fauna žijúca na báze stonky
  2. pokosenú trávu z  trávnika odstraňovať, v opačnom prípade sa plochy obohacujú dusíkom, čím sa podporuje rast širokolistých burín a ruderálnych rastlín
  3. väčšie trávnaté plochy kosiť postupne, ponechať zhruba 20 % nepokosených, aby sa ochránila fauna, ktorá zimuje v trávnatých porastoch
  4. začať s kosením včas zrána, kedy je fauna ešte len pri stopke tráv alebo počas dňa v čase ich dennej aktivity
  5. v rámci sídla ponechať plochy, ktoré sú kosené len 2-krát za rok (s cieľom umožnenia tvorby semien u jednoročných bylín), ako aj plochy, ktoré sú kosené raz ročne (po 15.septembri)

Okrem zmeny intenzity kosenia je možné cielene dosiahnuť pestré rastlinné spoločenstvo premenou časti trávnika na kvitnúcu lúku. V súčasnosti existujú v obchodnej sieti osobitné zmesi kvetov „pre motýle” aj „pre včely” (dôraz je treba dbať na miešanky domácich druhov, ktorých je na trhu minimum). Postup je pomerne jednoduchý. Na rozrušený trávny drn sa vysejú semená kvetov alebo sa vysieva zmes domácich druhov kvitnúcich bylín (je možné získať z ručnej kosby vytypovaných lúk v okolí mesta). Takáto plocha pôsobí nielen dekoratívne, ale prispieva aj k ochrane biodiverzity, poskytuje potravu včelám, motýľom a inému hmyzu. Uvedená kvitnúca plocha sa nekosí – len maximálne 1-krát do roka po odkvitnutí. Na takejto ploche takto môže rásť aj vyše 400 druhov kvitnúcich bylín, z ktorých viaceré môžu byť vo voľnej prírode chránené, vzácne alebo ohrozené. 

Ministerstvo životného prostredia za posledné tri roky spravilo viacero legislatívnych a nelegislatívnych krokov k ochrane včiel a motýľov na Slovensku. Ochranu opeľovačov rezort zakotvil do Envirostratégie 2030, ktorú vo februári schválila vláda. Pred krátkym časom parlament schválil legislatívu o inváznych druhoch, ktorá chráni aj pôvodných opeľovačov na Slovensku. A finišuje práce aj na novele zákona o ochrane prírody a krajiny. Zároveň je vyhlásená výzva z Operačného programu Kvalita životného prostredia za 22 miliónov eur. O podporu sa môžu uchádzať aj projekty venujúce sa zachovaniu biodiverzity, projekty budovania zelenej infraštruktúry vrátane kvitnúcich medonosných lúk a pásov.

Podrobné informácie o tejto problematike nájdete v príručke pre samosprávy „Prírode blízka údržba mestskej zelene“, ktorá je dostupná na stránkach www.zivica.sk, www.mestske-vcely.sk:

Príručka "Prírode blízka údržba mestskej zelene"

Príručka "Príroda v meste"

Publikácia pre školy "Ako učitiť o opeľovačoch"

Bulletin "Kvitnúce mestá"

 

zdroj:

Hudeková, Z., 2016: Prírode blízka údržba mestskej zelene – príručka pre samosprávy. Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica v spolupráci s REC Bratislava: 36 pp.

MŽP SR, 2019: Namiesto potravín prázdne regály. Bez opeľovačov smutná realita. Tlačová správa MZˇP SR, 22.5.2019, pri príležitosti Svetového dňa včiel (20. máj) a Medzinárodného dňa biodiverzity (22.5.2019).

foto: zdroj www.mestske-vcely.sk


 
 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
23.10.2019
ÚvodÚvodná stránka