Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Levice

Zahájenie prerokovávania návrhu zmien a doplnkov k územnému plánu mesta Levice č. 18Vytlačiť
 

Mesto Levice, ako obstarávateľ Územného plánu mesta Levice, v súlade so zákonom č.50/1976 Zb., v znení neskorších predpisov, oznamuje verejnosti zahájenie prerokovávania návrhu zmeny a doplnku k územnému plánu mesta Levice č. 18 od 17.6.2019 do 17.7. 2019.

Predmetom prerokovania sú lokality:

  1. Zmena lokality medzi ulicami Bátovská a Družstevnícka – 2. etapa, na nízkopodlažnú obytnú zástavbu, z  výhľadového na návrhové obdobie, žiadateľom je  PMA Levice, s.r.o.,  Ku Bratke 5, 934 05 Levice. Predmetom žiadosti je zmena územného plánu, v lokalite medzi ulicami  Družstevnícka a Bátovská – 2 etapa, na parcelách registra C číslo 7314/4 a registra E číslo 6389, 6390 a 6391, v katastrálnom území Levice, z dôvodu zámeru výstavby rodinných domov.  V zmysle v súčasnosti platnej územnoplánovacej dokumentácie  predmetná lokalita nie je určená na zástavbu, ale na poľnohospodárske využitie, avšak zároveň je navrhnutá ako rezerva v ďalekom výhľade pre nízkopodlažnú obytnú zástavbu.
  2. Zakreslenie hraníc chránených ložiskových území a dobývacích priestorov do územného plánu mesta, žiadateľom je OÚPSP, úsek územného plánovania, na základe požiadavky  Ministerstva životného prostredia SR, sekcie geológie a prírodných zdrojov. 

 

S návrhom  zmeny a doplnku k územnému plánu mesta Levice sa možno oboznámiť  na Mestskom úrade - oddelení územného plánovania a  stavebného poriadku,  na Námestí hrdinov v Leviciach v úradných dňoch.

Verejné prerokovanie sa uskutoční dňa 26.6.2019 o 10.00 hodine v zasadačke MsÚ, na Námestí hrdinov v Leviciach, č. dverí 39. Pripomienky k predmetnému návrhu zmien a doplnkov ÚPN mesta Levice je možné uplatniť písomnou formou do 17.7.2019 na adrese: Mestský úrad Levice, Nám. hrdinov 1, 934 01 Levice.


 
 

dnes je: 22.8.2019

meniny má: Tichomír

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
22.8.2019
ÚvodÚvodná stránka