Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Levice

Spojená škola internátna oslávila 70.výročie svojho založenia Vytlačiť
 

História školy sa začala písať 6. mája 1949 vydaním výnosu vtedajšieho Povereníctva školstva, vied a umení v Bratislave. Osobitná škola v Leviciach bola prvá svojho druhu v okrese. Pre problémy s priestormi sa vyučovanie začalo až 26. septembra 1949  v suteréne I. Strednej školy v Leviciach  - v budove  dnešného gymnázia. Škola svoju činnosť začala s dvomi triedami a  35 zapísanými žiakmi.

Počas sedemdesiatročného pôsobenia prešla viacerými organizačnými zmenami – menili sa jej názvy, riaditelia aj žiaci. Boli vytvorené nové terapeutické   priestory -  v roku 2007 za prítomnosti hostí a odbornej verejnosti bola slávnostne otvorená prvá terapeutická miestnosť svojho druhu v Nitrianskom kraji - multisenzorická miestnosť Snoezelen. V roku 2012 vďaka projektu boli jej priestory doplnené o bielu časť. Dnes je rozšírená aj o externú Snoezelen záhradu a svojou činnosťou prispieva k zlepšeniu odbornej starostlivosti o zdravotne postihnuté deti. V tom istom roku sa škola po prvýkrát zapojila do eTwinningu a bola úspešná. Projekt Nové príbehy o psíčkovi a mačičke priniesol škole európsky certifikát kvality. Ďalšie dva európske certifikáty kvality získala škola za projekty „Slovanské posolstvo“ v roku 2013 a „Snoezelen záhrada„ v roku 2014. Týmito aktivitami začala spolupráca s MŠ, ZŠ a PrŠ  v Boskoviciach v Českej republike. Toto partnerstvo sa od prvých spoločných momentov stalo skutočným priateľstvom, ktoré každoročne upevňujeme vzájomnými návštevami a výmenou skúseností.

Slávnostná akadémia pri príležitosti oslavy 70. výročia školy

V súčasnosti do tried pribúdajú žiaci s viacnásobným zdravotným  postihnutím, s autizmom, ktorí si vyžadujú inovatívne formy vzdelávania.  Vytvárajú sa pre nich špeciálne triedy s asistentami učiteľa. Kvalita práce pri starostlivosti o týchto žiakov je znásobená využívaním nových špeciálno – pedagogických metód ako sú  bazálna, orofaciálna  a multisenzorická stimulácia, ABA terapia, alternatívna augmentatívna komunikácia. Žiaci majú k dispozícii muzikoterapeutickú miestnosť, miestnosť s hydromasážnou vaňou, aj relaxačnú miestnosť so soľnou stenou.  Súčasťou starostlivosti o deti a žiakov sú dve logopedické miestnosti. Na škole prebieha arteterapia, canysterapia aj hydroterapia.

Spojená škola internátna je dnes moderná škola otvorená svetu, profilujúca sa na vzdelávanie žiakov s viacnásobným postihnutím. Škola si udržuje vysoký odborný  trend, vzdeláva, vychováva a pripravuje na včlenenie do života 160 detí a žiakov, patrí medzi najväčšie špeciálne školy v Nitrianskom kraji. Širokou škálou školských i mimoškolských aktivít intenzívne pomáha začleňovať žiakov do života a spoločnosti. Pre rodičov a verejnosť učitelia, vychovávatelia a žiaci pripravujú školské akadémie, tvorivé dielne, ukážky hodín na dňoch otvorených dverí, zúčastňujú sa  výtvarných, recitačných, speváckych, tanečných,  športových a vedomostných súťaží, kde dosahujú popredné miesta v rámci kraja aj Slovenska. Pedagógovia neustále zvyšujú svoj odborný rast, absolvujú množstvo školení a štúdii zameraných na využívanie informačno-komunikačných technológií, špeciálnych terapií.  Intenzívne a úspešne sa zapájajú do tvorby projektov na rozvoj a modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu. Výchovno – vzdelávací proces si zachováva vysokú úroveň. V centre pozornosti sú deti a žiaci so svojimi individuálnymi schopnosťami a možnosťami. Pre zabezpečenie všetkého, čo potrebujú pre svoj rast a napredovanie, škole výdatne pomáhajú samotní učitelia tvorbou projektov, sponzori a verejnosť darovaním 2 percent z daní a tiež materiálnou pomocou.   

Od roku 2017 svoju šikovnosť a chuť spolupracovať prezentujú žiaci na Dni krivých zrkadiel venovanému ľuďom s mentálnym postihnutím. Jedinečnou aktivitou tohto dňa je aukcia ich malých výtvarných diel. V spolupráci s viváriom Levex v projekte Downtown oslovujú všetkých Levičanov cez lásku k zvieratám. Podporu ľuďom v núdzi  dokazujú žiaci účasťou v mestskej charitatívnej akcii Art for help, kde prispievajú svojimi obrazmi. Zamestnanci školy sú pre žiakov príkladom pomoci chorým  darovaním najvzácnejšej tekutiny v niekoľkoročnom projekte Učiteľská kvapka krvi. Podporujú boj proti AIDS aktivitami Červené stužky. Žiaci milujú školy v prírode, lyžiarske, plavecké  výcviky. Vydávajú vlastný školský časopis Špecko. 

Príležitosť zaspomínať si na „ staré časy“ nastala počas slávnostnej akadémie, kedy  si deti, žiaci a zamestnanci školy,  súčasní aj bývalí,  pripomenuli všetky významné etapy v živote školy prierezovým programom, ktorý bol výnimočne  venovaný najdôležitejším vývojovým medzníkom školy. Podporiť ich prišli aj vzácni hostia - pán Karol Borik, prednosta OÚ Nitra,  pán Ján Krtík - primátor mesta Levice, pán Csaba Tolnai – viceprimátor mesta Levice, pán Rastislav Juhár - prednosta MsÚ Levice, pán Pavel Ondek - predseda OZ PŠaV na Slovensku a mnoho ďalších sponzorov a podporovateľov školy. V každom z nich zostal silný emotívny zážitok z vystúpení žiakov školy a údiv nad ich chuťou a odvahou popasovať sa s nepriazňou osudu a predviesť zo seba to najlepšie. 


 
 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
23.9.2019
ÚvodÚvodná stránka