Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamy a informácie

Informácia o obstarávaní zákaziek  na elektronickom trhovisku

Informujeme  záujemcov /uchádzačov/,  že v Pláne verejného obstarávania,  prípadne jeho aktualizáciách je uvedené, či daný obstarávaný tovar, služba,  stavebná práca je bežne dostupný  na trhu alebo nie. V prípade,  ak je pri konkrétnej zákazke uvedené, že je bežne dostupný tovar, služba , stavebná práca  znamená to, že verejný obstarávateľ bude obstarávať danú zákazku cez elektronické trhovisko.  

Taktiež upozorňujeme záujemcov /uchádzačov/, aby sledovali  Aktualizáciu Plánu verejného obstarávania, pretože pred vyhlásením súťaže sa bude každá zákazka  ešte v rozhodnom čase výberu postupu zadávania zákazky posudzovať, či spĺňa účely zákona o verejnom obstarávaní podmienky bežnej dostupnosti.  Tieto podmienky budú uvedené vždy v Aktualizácii plánu verejného obstarávania pred vyhlásením zákazky.       

Informácia pre dodávateľov o elektronickom trhovisku

Oznamujeme právnickým a fyzickým osobám, ktoré sa budú chcieť zúčastniť procesu verejného obstarávania zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác bežne dostupných na trhu (t.j. také, ktoré bez prispôsobenia môžu byť okamžite po nadobudnutí používané bez potreby akejkoľvek úpravy),  aby sa zaregistrovali na elektronickom trhovisku.

Elektronické trhovisko je informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na zabezpečenie ponuky a nákupu tovarov, služieb alebo stavebných prác bežne dostupných na trhu ako aj na zabezpečenie s tým súvisiacich činností.

Elektronické trhovisko prevádzkuje Elektronický kontraktačný systém (EKS). Testovanie plne funkčného elektronického trhoviska by malo byť ukončené začiatkom tohto roku.

Mesto Levice ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude povinné obstarávať tovary, služby a stavebné práce bežne dostupné na trhu prostredníctvom elektronického trhoviska.

Cez elektronické trhovisko sa bude obstarávať tak, že objednávateľ zadefinuje svoju požiadavku formou výberu ponuky a predbežnej akceptácie z katalógu ponúk, alebo vytvorením vlastnej objednávky a následne sa spustí 72-hodinový interval, v ktorom ktorýkoľvek dodávateľ registrovaný v elektronickom kontraktačnom systéme bude môcť predložiť svoju ponuku.

Do elektronického trhoviska sa môžu zapojiť v podstate všetky podnikateľské subjekty, ktoré sú oprávnené dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby. Stačí, aby vyplnili registračný formulár na portáli www.eks.sk  v zóne Elektronického trhoviska a zaregistrovali sa do Zoznamu podnikateľov na Úrade pre verejné obstarávanie.

Registrácia do elektronického trhoviska je skutočne veľmi jednoduchá, po prihlásení sa do elektronického trhoviska na portáli www.eks.sk si môžete pozrieť v školiacej dokumentácii demoverziu registrácie dodávateľov.

Stručne registrácia dodávateľa:

Dodávateľ po prihlásení sa na portál www.eks.sk v pravom hornom rohu vyberie z dvoch slovných spojení „Prihlásenie“ a „Registrácia“ slovné spojenie „Registrácia“. V rámci registrácie si vyberie „Registrovať dodávateľa a dostane sa do registračného formulára.
Dodávateľ nato, aby bol úspešne registrovaný v EKS musí byť zapísaný v zozname podnikateľov.
V prípade, že dodávateľ neuvedie informáciu, že je zapísaný v zozname podnikateľov, systém ho upozorní a vyzve na zápis do zoznamu podnikateľov.
Dodávateľ následne zadá heslo a dokončí žiadosť o registráciu.
Systém povolí žiadosť o registráciu iba v prípade, že sa daný dodávateľ ešte v systéme nenachádza. Do tohto overenia je v systéme evidovaný ako "pred-registrovaný".
Vykoná sa zaslanie jednorazových prihlasovacích údajov do vlastných rúk.
Čaká sa na potvrdenie informácie o zapísaní do zoznamu podnikateľov, a to buď integráciou so zoznamom podnikateľov alebo manuálnym spôsobom.
Po úspešnom overení a prihlásení sa overovacími údajmi bude dodávateľ úspešne zaregistrovaný.

Pri registrácii dodávateľ vyplní predmet plnenia prostredníctvom CPV kódov, nimi definuje rozsah tovarov, služieb a stavebných prác, ktoré plánuje na elektronickom trhovisku ponúkať.

Dôležité je označiť: možnosť zasielania informácií o zadaní zákazky, tým bude dodávateľ e-mailom upozornený pri každom vyhlásení obchodu, ktorý obsahuje zhodné CPV kódy, aké zadal pri registrácii do predmetu plnenia. Ak túto možnosť neoznačí nebude informovaný o žiadnom vyhlásenom obchode.

Dôležitá poznámka:

Dodávateľ, ktorý počas registrácie ešte nie je zapísaný v zozname podnikateľov na Úrade pre verejné obstarávanie po prihlásení bude evidovaný ako „neaktívny“, bude môcť pripravovať ponuky, ale nemôže ich zverejňovať a ani obchodovať. Musí čakať na zápis  do zoznamu podnikateľov. Po jeho zapísaní do zoznamu podnikateľov a po jeho overení bude môcť zverejňovať ponuky a obchodovať – bude evidovaný ako „aktívny“. 

 

Zároveň odporúčame dodávateľom oboznámiť sa s obchodnými podmienkami elektronického trhoviska, ktoré sú zverejnené v EKS.

Týmto vyzývame dodávateľov, že ak sa budete chcieť uchádzať o zákazky mesta, prípadne iné zákazky v rámci celého Slovenska, aby ste sa zaregistrovali do elektronického trhoviska čo najskôr.


 

dnes je: 18.8.2019

meniny má: Elena, Helena

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
18.8.2019
ÚvodÚvodná stránka