Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Mestská rada

  1. Mestská rada je zložená z poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých volí mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Mestskú radu a jej členov môže mestské zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať.
  2. Počet  členov mestskej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov mestského zastupiteľstva. V zložení mestskej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve.
  3. Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora mesta.
  4. Mestská rada najmä:

a/ rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva a organizuje prípravu  podkladov na rokovanie mestského zastupiteľstva,

b/ zaoberá sa  bežnými vecami týkajúcimi sa majetku mesta, fondov a rozpočtu mesta, miestnych daní a poplatkov a podáva o nich návrhy mestskému zastupiteľstvu alebo primátorovi,

c/  pripravuje zasadnutia mestského zastupiteľstva, predkladá mu vlastné návrhy,

d/ zaoberá sa vecami týkajúcimi sa mesta a života v ňom a svoje stanoviská podáva mestskému zastupiteľstvu a primátorovi,

e/ organizuje a zjednocuje  činnosť komisií mestského zastupiteľstva a výborov v mestských častiach,

f/ plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva,

g/ prerokúva uznesenia mestského zastupiteľstva, ktorého výkon primátor pozastavil z dôvodu, že je mesto zjavne nevýhodné alebo, že odporuje zákonu.

     5. Podrobné pravidlá o  rokovaní mestskej  rady upravuje Rokovací poriadok mestskej rady, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo.


 

Harmonogram zasadnutí MsR v roku 2019

07. 02. 2019                                                          

11. 04. 2019                                                         

13. 06. 2019                                                          

12. 09. 2019                                                           

28. 11. 2019                                                           

                                                             

 


 

členovia Mestskej rady

Mgr. Ervín Szalma

Adresa: Levice, Ul. B. Nemcovej 18

Tel: +421907723255

E-mail: eszalma.mesto@gmail.com


 

Ing. Roman Karaffa PhD.

Adresa: Levice, Ul. S. Chalupku 8

E-mail: roman.karaffa@gmail.com


 

JUDr. Rastislav Kasan

Adresa: Levice, Nixbród 5399

E-mail: rasto.kasan@gmail.com


 

Mgr. Mária Kuriačková

Adresa: Levice, Ul. Slobody 1

E-mail: kuriackovam@gmail.com


 

Ing. Alexander Bačík

Adresa: Levice, Saratovská ul. 7

E-mail: abacik@zoznam.sk


 

Csaba Tolnai

Adresa: Levice, Vajanského ul. 2

E-mail: csaba.tolnai@mail.com


 

MUDr. Gabriel Földi

Adresa: Levice, Muškátová ul. 4

E-mail: foldigabo@gmail.com


 

PhDr. Roman Salinka

Adresa: Levice, mestská časť Kalinčiakovo 242

E-mail: rsalinka@post.sk


 

 

 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
15.10.2019
ÚvodÚvodná stránka