Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

referát komunálnych vecí

Ing. Adriana Bosíniová, referentka pre podnikateľskú činnosť a ostatné činnosti, parkovacia služba, vedúca referátu komunálnych vecí

tel.: 036 / 6 350 236, 2. posch., č. dv. 87

e-mail: komunalne.veci@levice.skIng. Gabriel Šurányi, referent odpadového hospodárstva
tel.: 036 / 6 350 256, 2. posch., č. dv. 87

e-mail: odpady@levice.sk

Hilda Svetíková, referentka pre obchod a služby
tel.: 036 / 6 350 237, 2. posch., č. dv. 86

Ing. Tibor Botka, referent pre údržbu komunikácií, verejné osvetlenie a dopravné značenie
tel.: 036 / 6 350 226, 2. posch., č. dv. 85

Mária Kúdelová, ref. pre čistotu mesta, prevádzku cintorínov
tel.: 036 / 6 350 226, 2. posch., č. dv. 85


 

Náplň činnosti referátu

Úsek komunálnych vecí

* pripravuje postupy vykonávania prác na úseku čistoty mestských komunikácií, zimnej údržby, VO, údržby mestských komunikácií, tržníc WC a dopravného značenia,
* určuje harmonogramy a rozpisy prác na jednotlivé roky resp. harmogramy dlhodobého charakteru,
* preberá práce od zabezpečovateľa služieb, resp. zhotoviteľa prác,
* vypracováva cenové návrhy resp. posudky k nim súvisiace s preberanými prácami,
* vedie evidenciu objednaných a prebratých prác,
* kontroluje fakturácie prác, reklamácie prác,
* zabezpečuje údržbu cintorínov, preberanie prác s tým súvisiacich,
* vykonáva pravidelné kontroly zadaných prác nájomcom verejno-prospešných služieb, sleduje ich fin. krytie,
* eviduje a likviduje faktúry súvisiace so zabezpečovaním verejno-prospešných prác,
* vykonáva kontrolnú činnosť na úseku služieb, spracováva posudky, analýzy,
* zabezpečuje styk s občanmi mesta, rieši pripomienky a sťažnosti,
* vedie evidenciu fakturácií, úhrad, spracovanie analýz s tým súvisiacich,
* zabezpečuje povoľovaciu činnosť na úseku výherných hracích automatov a následne ich kontrolu rozmiestnenia,
* povoľuje činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka,
* zabezpečuje vypracovanie rozhodnutí mesta v oblasti nájmu a prenájmu nebytových priestorov pre obchod a služby,
* pripravuje vydávanie rozhodnutí k začatiu podnikateľských činností na území mesta resp. ich zmien,
* pripravuje vydávanie rozhodnutí o určení prevádzkového a predajného času,
* pripravuje návrhy resp. opatrenia voči podnikateľom, ktorí nedodržujú podmienky podnikania,
* kontroluje prevádzky podľa kompetencií určených zákonom o obecnom zriadení,
* pripravuje povolenia na zaujatie verejného priestranstva podľa VZN mesta a vyberanie poplatkov,
* kontroluje dodržiavanie zákonnosti v oblasti predaja na trhových miestach,
* vytvára podmienky pre riadne zásobovanie mesta,
* zabezpečuje evidenciu hrobových miest, správu a prevádzkovanie cintorínov,
* vyberá poplatky za hrobové miesta,
* spolupracuje s podnikateľskými subjektmi na území mesta po stránke organizácií akcií,
* zabezpečuje organizáciu levického jarmoku,
* vypracováva štatistické výkazy v oblasti podnikateľských činností, cestovného ruchu,
* presadzuje záujmy mesta v združeniach (napr. združenie vidieckeho turizmu),
* vedie evidenciu - SHR, databázu podnikateľov na území mesta,
* zabezpečuje fakturáciu v rámci levického jarmoku, vedie s tým súvisiace výdavky, ich plánovanie,
* zabezpečuje agendu parkovacej služby :
* výroba, evidencia, distribúcia a predaj parkovacích kariet a lístkov,
* vypracúva programy cestovného ruchu,
* koordinuje spoluprácu právnických osôb vo veciach cestovného ruchu,
* zabezpečuje menšie obecné služby,
* zabezpečuje zneškodňovanie divokých skládok odpadu,
* zabezpečuje zber triedeného odpadu prostredníctvom nájomcu verejno-prospešných služieb,
* zabezpečuje prevádzkovanie zberového dvora pre problémový odpad prostredníctvom nájomcu verejnoprospešných služieb,
* pripravuje, kontroluje zmluvné vzťahy s oprávnenou osobou na likvidáciu odpadov,
* spolupracuje pri vypracovávaní harmonogramov zberu, prepravy a likvidácie odpadu,
* vedie evidenciu zberu odpadu,
* pripravuje výpočet cien za zber, prepravu a likvidáciu odpadu podľa jednotlivých kategórií,
* organizuje jarné a jesenné upratovanie mesta a mestských častí,
* spolupracuje pri vypracovávaní štatistických hlásení,
* pripravuje VZN mesta o nakladaní s komunálnym odpadom.
 


 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
23.9.2019
ÚvodÚvodná stránka