Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zeleň a detské zariadenia

Chemická ochrana pagaštana konského

Obec, ako správca zelene, je v zmysle zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny povinná sa starať o zdravotný stav verejnej zelene vrátane stromov a krov. Táto starostlivosť okrem pravidelného ošetrovania vrátane pravidelného rezu, spočíva aj v ochrane proti chorobám a škodcom.

Mesto spravuje zhruba 100 ha plochy verejnej zelene, ktorú tvorí hlavne sídlisková, parková a reprezentačná zeleň a ruderálne plochy. Medzi všetkými drevinami v meste má významné zastúpenie pagaštan konský (Aesculus hippocastanum L., ľudovo nazývaný aj divý, svinský alebo konský gaštan), ktorý v dvoch lokalitách mesta tvorí doslova monokultúru. Ide o mestský cintorín v alejových výsadbách a v obytnej zóne na ul. B. Němcovej, kde bol v minulosti vysadený ako zelená bariéra medzi parkoviskom a obytnými domami.

K jedným z najdôležitejších škodcov pagaštana konského patrí ploskáčik pagaštanový(Cameraria ohridella), ktorý spôsobuje veľké škody na listoch pagaštanu konského. Jeho larvy vyžieraním spôsobujú poškodenie asimilačných orgánov, ktoré predčasne hnednú a usychajú, čoho dôsledkom je predčasný opad listov.

Vykonanie chemickej ochrany pagaštana konského proti tomuto kalamitnému škodcovi vo všetkých jeho štádiách výskytu je možné zabezpečiť postrekom, ktorý navyše zvyšuje odolnosť listov proti hubovej infekcii, pričom sú použité vybraté druhy registrovaných a povolených chemických prípravkov. Postrek sa vykonáva v dvoch termínoch v závislosti od vývoja klimatických podmienok, pričom kontrolujeme a sledujeme počet a vzhľad vajíčok škodcu a ich ďalší vývoj, ktoré sú signálom pre začiatok samotného ošetrovania. Presný termín chemickej aplikácie nemožno stanoviť, a preto sa musí vychádzať z výsledkov miestnych pozorovaní. V našich podmienkach prvá chemická aplikácia vychádza na obdobie poslednej dekády apríla až prvej dekády mája a druhá aplikácia na prvú dekádu mesiaca jún. Obe aplikácie sú vykonávané pomocou vysokotlakového postrekovača s kolmým postrekom, pričom sa dosiahne dôkladné omytie listov celého stromu vrátane kmeňa.

Presný termín chemickej ochrany vo všetkých lokalitách výskytu drevín pagaštana konskéhov meste Levice a v mestských častiach je zverejnený pred a počas samotnej chemickej aplikácie prostredníctvom mestského rozhlasu a na web stránke mesta.


 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
23.10.2019
ÚvodÚvodná stránka