Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

NOVINKY Z LEVICKEJ RADNICE - r. 2003 - č. 3

Do pozornosti z kultúry v meste

BenefičnýKoncert.jpg V mesiacoch máj - jún 2003 pripravilo MsKS v Leviciach v súlade so svojím poslaním žánrovo pestrú paletu rôznych podujatí, z ktorých spomeniem len tie najväčšie.

17. mája v podvečer ožilo nádvorie Levického hradu milovníkmi svetového etnožánru. Táto ojedinelá akcia v rámci Slovenska sa opäť niesla v znamení spolupráce V4. III.ročník WORLD & ETNO FESTu o 19.00 hod večer otvorila skvelá slovenská kapela z Bratislavy PRESSBURGER KLEZMER BAND, ktorá nám priblížila židovskú hudbu. Ďalším hosťom festivalu bola kapela z Maďarska TROTTEL, ktorá svojím fanúšikom brilantne predviedla prepojenie etnopunku s maďarskými ľudovými motívmi. Záver podujatia patril valašskému bigbeatu so speváčkou Jarmilou Šulákovou , ktorá sa hrdí titulom „kráľovná Valašského kráľovstva – kráľovná matka Jarmila I.“ Vynikajúca atmosféra počas celého večera potvrdila nám organizátorom to, že podujatia podobného rázu si postupne nachádzajú miesta v srdciach
čoraz väčšieho počtu divákov.
V rámci medzinárodnej spolupráce mesta Levice s jeho družobnými mestami nás VACOVSKÁ SLOVENSKÁ SAMOSPRÁVA pozvala a zároveň požiadala o prípravu
celovečerného programu na pripravovaný SLOVENSKÝ NÁRODNOSTNÝ VEČIEROK vo Vacove v Maďarsku.
Mesto Levice a Mestské kultúrne stredisko v Leviciach úspešne reprezentovali na tomto podujatí 28.mája v DS Osvetového strediska Imricha Madácha v maďarskom Vacove dva z najlepších tanečných klubov nášho mesta. Pred zaplneným hľadiskom sa za účasti zástupcu
primátora mesta Levice Ing. Igora Vargu, predstaviteľov mesta Vacov, riaditeľky MsKS v Leviciach Bc. Berty Jasečkovej a hostí z Poľskej republiky o 19.00 hod po privítaní a odovzdaní erbu a vlajky mesta Levice primátorovi mesta Vacov, predstavila pestrá paleta tanečných vystúpení. V úvode programu účinkovala domáca tanečná skupina JESZENSZKY ART CENTER, ktorej umeleckým vedúcim je štátnou cenou vyznamenaný choreograf Endre Jeszenszky. V druhej časti večera nasledoval spoločný program spojených tanečných levických klubov – ŠTK Junilev pod vedením Dr. Lenky Kluchovej a TD Uránia pod vedením
Vladimíra Plajdičku. Skoro dvojhodinový tanečný maratón ocenili diváci obrovským, dlhotrvajúcim potleskom.
Bol to skutočne krásny, nezabudnuteľný večer pre divákov i pre účinkujúcich. Pri rozlúčke sme spoločne s priateľmi vo Vacove vyslovili presvedčenie, že toto podujatie
Nebol „prvý a posledný“ spoločný projekt, ale že aj v budúcom období sa budeme tešiť na vzájomnú spoluprácu.

29.mája sme sa v DS DK Družba zišli mnohí, ktorým nám nie je ľahostajný osud detí, ktoré už v mladom veku vedia, čo je to utrpenie a bolesť. Pri príležitosti MDD sme zorganizovali v spolupráci s KOS v Nitre – detašovaným pracoviskom v Leviciach BENEFIČNÝ KONCERT, ktorý veľmi ochotne zastrešil a vzal si pod patronát zástupca
primátora mesta Levice Ing. Igor Varga.
Za účasti priomátora mesta Ing. Štefana Mišáka, zástupcu primátora Ing. Igora Vargu, prednostu MsÚ v Leviciach Ing. Štefana Juráka, poslancov Mestského zastupiteľstva v Leviciach, podnikateľov mesta Levice, zástupkyne riaditeľa KOS v Nitre, MUDr.Emílie
Kaiserovej – primárky Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave a obyvateľov mesta Levice, účastníkov koncertu sa rozozvučali krásne, ľúbozvučné melódie piesní v podaní detských speváckych zborov zo ZŠ nášho mesta SVETIELKO a SPIEVANKA. V programe, ktorý sme nazvali: POMÔŽ, NEVIEŠ ČI AJ TY NEBUDEŠ POTREBOVAŤ POMOC !, bol hosťom vopred dlho avizovaný spevák svetového mena Martin Babjak. Svojou bezprostrednosťou si získal srdcia nie len svojich malých spoluúčinkujúcich, ale aj divákov v hľadisku. Deti bravúrne zvládli záverečnú, spoločne spievanú
pieseň so svojím veľkým vzorom Martinom Babjakom. Odmenou im bol dlhotrvajúci potlesk obecenstva. V závere programu z rúk riaditeľky MsKS v Leviciach Bc. Berty
Jasečkovej, za prítomnosti Ing. Igora Vargu zástupcu primátora mesta prevzala výťažok z koncertu vo výške 23.510.- Sk MUDr. Emília Kaiserová, primárka DFN v Bratislave, zástupkyňa Združenia na pomoc detskej onkológii. Jedným z najkrajších darov v živote človeka je spokojný a šťastný úsmev dieťaťa! Sme radi, keď sa nám len zlomkom podarilo docieliť to, aby sa usmievali aj tie deti,
ktoré to najviac potrebujú.
Vyslovujem touto cestou poďakovanie všetkým Vám, ktorí ste nám pomohli tento cieľ dosiahnuť.

30. a 31. máj patril už NETRADIČNÉMU LEVICKÉMU JARMOKU a PIVNÝM SLÁVNOSTIAM. Jedným zo sprievodných podujatí bol kultúrny program pripravený na túto príležitosť.
Žánrovú pestrosť programu vyplnili vystúpenia domácich – amatérskych a profesionálnych súborov a skupín. V piatok vystúpil folklórny, tanečný , hudobno-spevácky Umelecký
súbor OZBROJENÝCH SÍL SR z Bratislavy, Detský súbor Koordinačného centra zväzu mladých v Leviciach, skupiny SLOVENSKÝ RAJ zo Zlatých Moraviec a U.K.N.D. z Nitry.
Program popretkávaný PROMO podujatiami firmy HEINEKEN končil večerom, ktorý patril skupine ŽENA Z LESOPARKU.
V sobotu patril úvod programu dychovej hudbe KOZÁRENKA, nasledovala skupina ORIGINAL-ERB, ľudová hudba RIKKOŇOVCI. Bonbónikom sobotňajšieho programu
Bolo vystúpenie skupiny LOJZO. Večer končil diskotékou DJ Branka Halamu.

Víkendový program pokračoval 1.júna – v nedeľu, kedy sme v spolupráci so Správou športových zariadení v Leviciach pripravili pre našich malých spoluobčanov „DEŇ DETÍ MESTA LEVICE“ na futbalovom štadióne.
Boli pripravené súťažné hry „Z ROZPRÁVKOVÉHO LESA“, o ktoré sa postarali pani učiteľky z MŠ na Vinohradoch. Deti programom sprevádzali princezná /Simona Lukáčová/
a šašo /Roman Mihálka/ , ktorí na dvoch pomyselných pódiách uvádzali vystúpenie za vystúpením: KLAUNIÁDU klauna Adriana Ohrádku, TK Fanatic, TS TIK-TAK, TD Uránia, Skupinu moderného tanca MO Csemadoku, Country súbor LEVÍK, vystúpenia detí z levických materských a základných škôl, ZŠ v Kalinčiakove, ZŠ v Kalnej nad Hronom, vystúpenie členov Kynologického klubu so svojimi zverencami a vystúpenia skupiny historického šermu BOJNÍK.
Dve pódiá možno nevyhovovali každému, ale organizátori po viacročných skúsenostiach volili túto alternatívu z dôvodu, že malé deti pri vystúpeniach na veľkej ploche boli akoby „stratené“. Tí, ktorí majú skúsenosti s účinkovaním pred publikom vedia, že na veľké priestory je potrebné zvyknúť si, čo nie je jednoduché. Je samozrejmé, že najjednoduchšie by bolo účinkovanie v uzavretej sále s javiskom. Ozvučenie veľkého priestranstva futbalového ihriska hlavne pri hovorenom slove / napr. SHŠ Bojník / tiež nie je zanedbateľné a hlavne nie jednoduché. Kontakt s obecenstvom je na malom priestranstve tiež lepší, istejší. A práve toto bol dôvod, že malé deti a „hovorené slovo“ účinkovali na „pódiu“ pri tribúne a väčšie, masovejšie vystúpenia, bez hovoreného slova boli pripravené na trávnatom ihrisku.

Veď DEŇ DETÍ je o dobrej nálade, hravosti, tanci a pohybe a nie o sedení na jednom mieste. Že je tomu skutočne tak, sme sa presvedčili z pohybu detí po celom areáli futbalového štadióna, kde boli pripravené pre nich kolotoče, vystavená vojenská a požiarna technika, občerstvenie, cukrová vata a iné sladkosti od našich sponzorov. Ani jarný dáždik v závere programu neodradil našich malých návštevníkov od šantenia a skvelej nálady.
Na otázku princeznej a šaša „ Prídete aj na budúci rok?“ zaznelo zborové „Áno“.
A práve toto bolo pre nás - organizátorov najväčšou odmenou.

14.júna ožil hradný areál opäť bohatým kultúrnym životom. To, že Levický hrad bol znovu
pôsobivým centrom kultúry, histórie a zážitkov dokážeme v budúcom čísle, kedy nastavíme zrkadlo LEVICKÝM HRADNÝM SLÁVNOSTIAM.

14. jún bol aj štartom pre prírodné kino na amfiteátri, ktorého brány sa otvorili v tento večer pre milovníkov strieborného plátna. MsKS každý večer až do nedele 31. augusta ponúka návštevníkom kina možnosť kultúrneho vyžitia aj v tomto odvetví kultúry.
Podrobný program a ponuku si môžete prečítať na programových plagátoch kín, vypočuť v mestskom rozhlase, v regionálnych týždenníkoch, prípadne na infokanáli LTS a vybrať tak pre seba to najvyhovujúcejšie filmové predstavenie.
V uplynulých mesiacoch sme zorganizovali vo výstavnej sieni CK Junior niekoľko výstav.
Od 20. do 31. mája – NETRADIČNÉ TECHNIKY V ŠKOLSKEJ PRAXI bola výstava prác poslucháčov PF UKF v Nitre o nových technikách pre výučbu výtvarnej výchovy v 3. a 4. ročníku ZŠ. Výstava sa stretla s veľkým úspechom. Jej súčasťou bola tvorivá dielňa, ktorej sa zúčastnilo 15 učiteľov ZŠ z Levíc.
Od 4. do 18. júna vyvrcholila každoročná spolupráca s SOU odevným a textilným, ktorá sa v tomto roku prejavila v zorganizovaní výstavy návrhov, nákresov a hotových modelov študentov tejto školy z oblasti módy.
Od 23. do 27. júna FANTÁZIA RÚK – bola výstava členiek LEVICKEJ LIGY MAĎARSKÝCH ŽIEN. Vystavené boli krásne ručné práce.

To, že sú skutočne pred nami prázdniny, ktorým sa najviac tešia žiaci a študenti, dokazuje v činnosti MsKS aj záver kurzov v tomto školskom roku. Záverečnými skúškami boli ukončené hudobné kurzy – klavír flauta a gitara a jazykové kurzy – angličtina, nemčina a taliančina pre dospelých začiatočníkov a pokročilých.

Úplnou bodkou v júnovom programe Mestského kultúrneho strediska a aj v programoch pripravovaných špeciálne pre deti v školskom roku 2002/03 bolo podujatie ROZLÚČKA SO ŠKOLOU za účasti cca 1000 detí a pedagógov.
26.júna žil levický amfiteáter džavotom detí, ktoré v dobrej nálade prišli za krásneho slnečného počasia osláviť koniec školského roka a začiatok prázdnin. Do programu pripravila každá zo škôl svoje vystúpenie, ktoré deti vynikajúco zvládali a v niektorých prípadoch smelo konkurovali skvelej tanečnej skupine JUMBO z Bratislavy a Martinovi Madejovi, hosťom programu.
Touto cestou ďakujeme všetkým pedagógom za spoluprácu v uplynulom školskom roku a prajeme im a ich zverencom, žiakom levických základných a stredných škôl, príjemne
prežité, krásne prázdniny, bohaté na nezabudnuteľné a pekné zážitky.

Mária Golianová, MsKS Levice


 

dnes je: 16.12.2017

meniny má: Albína

Dnes má službu:

Apotheke
Turecký rad 11,
93401 Levice

+421 36 6314 509

ďalšie dni

Sobota 16.12. - 17.12.
Ekolekaren LV s.r.o.
OD Kaufland,
Komenského 23,
Levice
036/6304322
Sobota 16.12. - 17.12.
Apotheke
Turecký rad 11,
93401 Levice
+421 36 6314 509
Sobota 16.12. - 17.12.
Benu
Ul. sv. Michala 2395/5,
93401 Levice
Sobota 16.12. - 17.12.
Dr.Max - Turecký rad
Turecký rad 7 (OC Tesco),
Levice
036/6345781
Pondelok 18.12. - 21.12.
Salix
SNP 19,
Levice
036/6334 761
Piatok 22.12.
Salvator
Ľ. Štúra 17,
Levice
036 / 6 312 238
Sobota 23.12.
Ekolekaren LV s.r.o.
OD Kaufland,
Komenského 23,
Levice
036/6304322
Sobota 23.12.
Apotheke
Turecký rad 11,
93401 Levice
+421 36 6314 509
Sobota 23.12.
Benu
Ul. sv. Michala 2395/5,
93401 Levice
Sobota 23.12.
Dr.Max - Turecký rad
Turecký rad 7 (OC Tesco),
Levice
036/6345781

SNP 19, 93401 Levice
Ordinačné hodiny:
od 15,30 h do 07,00 h
Dni pracovného pokoja:
od 07,00 h do 07,00 h

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
16.12.2017
ÚvodÚvodná stránka