Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Projekt Komunitné centrum Levice - Ladislavov dvor

publicita projektu


 

Komunitné centrum Levice - Ladislavov dvor

logo

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Názov projektu: Komunitné centrum Levice - Ladislavov Dvor

Prijímateľ: Mesto Levice, Námestie hrdinov 1, 934 01, Levice

Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava - Sprostredkovateľský organ pre Operačný program Ľudské zdroje

Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt

Predpokladaný začiatok projektu: 4/2018

Predpokladané ukončenie projektu: 5/2019

Investičná priorita: 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach

Špecifický cieľ: 6.1.3 Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre

Cieľ projektu: Cieľom projektu je integrácia marginalizovanej rómskej komunity (MRK) v meste Levice do sociálneho, ekonomického a kultúrneho života a celkové zlepšenie životných podmienok tejto skupiny obyvateľstva.

Špecifické ciele: zlepšiť prístup miestnych ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre aktivizovať ľudí z MRK k riešeniu vlastnej situácie, vytvoriť priestor pre zbližovanie majoritnej a minoritnej časti obyvateľstva, zamedziť a predchádzať vzniku sociálno-patologických javov.

Hlavnou aktivitou projektu je vybudovanie priestorov pre komunitné centrum a prostredníctvom jeho činností pomáhať v oblasti sociálnych služieb a nachádzať riešenia pre jednotlivcov a rodiny odkázané na pomoc v hmotnej núdzi v cieľovej skupine MRK, ktoré z rôznych dôvodov nemajú možnosti na svoju vlastnú pomoc, sebarealizáciu, sociálnu mobilitu, či získania sociálnych zručností. V rámci projektu bude objekt vybavený zariadením nevyhnutným k poskytovaniu sociálnej a komunitnej práce zameranej na aktivizáciu jednotlivcov ako aj celej komunity k riešeniu ich problémov.

www.esf.gov.sk                                                                                                 www.minv.sk                                                                                                          www.levice.sk             

   


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
22.9.2019
ÚvodÚvodná stránka