Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Budovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob a sanácia nelegálnych skládok v meste Levice

logo

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Názov projektu: Budovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob a sanácia miest  s nezákonne umiestneným odpadom v meste Levice

Prijímateľ: Mesto Levice, Námestie hrdinov 1, 934 01, Levice

Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava - Sprostredkovateľský organ pre Operačný program Ľudské zdroje

Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt

Predpokladaný začiatok projektu: 09/2018

Predpokladané ukončenie projektu: 03/2019

Investičná priorita: 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach

Špecifický cieľ: 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

Cieľ projektu: Cieľom projektu je rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania a vybudovanie resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu.

Špecifické ciele: zlepšiť prístup miestnych ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúr a aktivizovať ľudí z MRK k riešeniu vlastnej situácie a snahe udržať si štandardné podmienky bývania zamedziť a predchádzať vzniku sociálno-patologických javov.

Hlavnou aktivitou projektu je odstránenie nezákonne umiestneného odpadu, resp. realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky v lokalite osídlenej početnou marginalizovanou rómskou komunitou. Zároveň je hlavnou aktivitou projektu vybudovanie, resp. dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu, prostredníctvom nákupu štyroch veľkokapacitných kontajnerov a vybudovanie dvoch stojísk na ich umiestnenie v lokalite Ladislavov dvor, kde žije početná marginalizovaná rómska komunita, a kde sú podmienky čistoty a hygieny značne zanedbané.


 

plagát


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
22.9.2019
ÚvodÚvodná stránka