Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Projekt BROADBAND ŠKOLA - Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ A.Kmeťa v Leviciach

 PROJEKT „BROADBAND ŠKOLA - REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY A. KMEŤA V LEVICIACH“

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

SCHVÁLENIE PROJEKTU BROADBAND ŠKOLA - REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY A. KMEŤA V LEVICIACH

 

„Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.“

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

 

Dňa 31. 07. 2008 bolo mestu Levice doručené oznámenie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Infraštruktúra vzdelávania. Medzi štyridsiatimideviatimi schválenými projektami bol aj projekt mesta Levice s názvom „Broadband škola – rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Andreja Kmeťa v Leviciach“.
Celkové náklady projektu sú po verejnom obstarávaní vo výške 901 066,56 €. Nenávratný finančný príspevok predstavuje 95% z celkových nákladov projektu, t.j. 856 013,23 €. Spolufinancovanie mesta Levice je vo výške 5%, t.j. 1 45 053,33 €.
Cieľom projektu je zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie základnej školy vrátane obstarania jej vybavenia.
Hlavné aktivity projektu spočívajú:
- v rekonštrukcii a modernizácii učebného pavilónu A a B,
- v rekonštrukcii telocvične,
- v nadstavbe telocvične,
- vo vybudovaní učebne v prírode,
- v obstaraní vybavenia do učebného pavilónu A, B, telocvične a jej nadstavby a do učebne v prírode.
V spomenutých objektoch sa vykonajú nasledovné úpravy: zateplenie obvodového plášťa, výmena okien, výmena podláh v triedach, výmena rozvodov elektroinštalácie, vytvorenie prístupu na širokopásmový internet, vytvorenie triedy v exteriéri, nátery stien, výmena zdravotechniky, vybudovanie bezbariérového vstupu, vybudovanie nových špecializovaných učební a vnútorné vybavenie tried.

 

Ing. Andrea Bellušová
Projektová manažérka  

 


 

Správa o priebehu prác z decembra 2009: 

V týchto dňoch prebiehajú v objekte budovy Základnej školy A. Kmeťa stavebné práce, ktoré realizuje firma Levstav. Po skompletizovaní učebných pavilónov dôjde k dodaniu IKT vybavenia a nábytku do jednotlivých odborných a bežných učební. Predpokladané ukončenie stavebných prác a dodania vybavenia je vo februári 2010 v zmysle Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku.

 

Ing. Andrea Bellušová
Projektová manažérka
 

rekonštrukcia  ZŠ A. Kmeťa rekonštrukcia ZŠ A. Kmeťa

 

Správa o priebehu prác z februára 2010:

V týchto dňoch sa ukončujú stavebné práce v objektoch Základnej školy A. Kmeťa. Po dodaní IKT vybavenia a nábytku do jednotlivých odborných a bežných učební, ktoré sú naplánované do konca februára, dôjde k oficiálnemu ukončeniu realizácie projektu s názvom „Broadband škola – Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy A. Kmeťa v Leviciach“. V marci je naplánovaná kolaudácia objektov Základnej školy A. Kmeťa spojená so slávnostným ukončením projektu a jeho odovzdaním do užívania. Na slávnostné ukončenie projektu plánujeme pozvať pána ministra výstavby a regionálneho rozvoja SR, generálneho riaditeľa, zástupcov z médií a ďalšie zainteresované subjekty.

 

Ing. Andrea Bellušová
Projektová manažérka

 

Správa o slávnostnom odovzdaní zrealizovaného projektu:

Dňa 6. mája 2010 sa konalo slávnostné ukončenie projektu rekonštrukcie a modernizácie Základnej školy A. Kmeťa v Leviciach. Na slávnostnom ukončení sa zúčastnil štátny tajomník Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, zástupcovia z Krajského školského úradu, zástupcovia mesta Levice, zástupcovia dodávateľských firiem Levstav a Datalan, členovia Rodičovskej rady, poslanci Mestského zastupiteľstva, pedagógovia a žiaci základnej školy.
Na úvod sa prítomným hosťom prihovorila pani riaditeľka Mgr. Božena Papšová, pán primátor Ing. Štefan Mišák a štátny tajomník MVaRR SR pán Ing. Daniel Ács. Nasledoval pestrý program hudby, tanca a hovoreného slova, ktorým nás sprevádzali žiaci základnej školy a samotná prehliadka zrekonštruovaných priestorov.

V súčasnosti prebiehajú administratívne práce súvisiace s ukončením implementácie projektu ako záverečná monitorovacia správa o pokroku v projekte a záverečná žiadosť o platbu.

 

Ing. Andrea Bellušová
Projektová manažérka
 

 Prestrihávanie pásky
 


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
22.9.2019
ÚvodÚvodná stránka