Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Projekt Modernizácia a rekonštrukcia ZŠ Pri Podlužianke 6


 

SCHVÁLENIE PROJEKTU "MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY

PRI PODLUŽIANKE 6"

 

„Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.“


INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

 

 

Dňa 12. októbra 2010 sa konalo slávnostné ukončenie projektu modernizácie a rekonštrukcie základnej školy. Na slávnostnom ukončení sa zúčastnil pán primátor Ing. Štefan Mišák, pani riaditeľka Mgr. Mária Čuková, zástupcovia z Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR, konateľ dodávateľskej firmy Levstav Ing. Gregor Horniak, zástupcovia mesta Levice, pedagógovia a žiaci základnej školy.
Na úvod sa prítomným hosťom prihovorila pani riaditeľka Mgr. Mária Čuková a pán primátor Ing. Štefan Mišák. Nasledoval pestrý program hudby, tanca a hovoreného slova, ktorým nás sprevádzali žiaci základnej školy a samotná prehliadka zrekonštruovaných priestorov.
V súčasnosti prebiehajú administratívne práce súvisiace s ukončením implementácie projektu ako záverečná monitorovacia správa o pokroku v projekte a záverečná žiadosť o platbu.

Administratívne práce ukončené. Monitorovacia správa schválená a záverečná žiadosť o platbu schválená a dňa 14.06.2011 pripísané finančné prostredky na účet.

 

Ing. Andrea Limbergová
Projektová manažérka

 

rekonštrukcia ZŠ Pri Podlužianke, Levice - telocvičňa rekonštrukcia ZŠ Pri Podlužianke, Levice - učebňa rekonštrukcia ZŠ Pri Podlužianke, Levice - učebňa rekonštrukcia ZŠ Pri Podlužianke, Levice - úložné skrinky

rekonštrukcia ZŠ Pri Podlužianke Levice - zdvíhacia rampa pre imobilných rekonštrukcia ZŠ Pri Podlužianke, Levice - učebňa

 

 


 

Dňa 04. 02. 2009 bolo doručené mestu Levice oznámenie o schválení projektu s názvom „Modernizácia a rekonštrukcia Základnej školy Pri Podlužianke 6, Levice“.
Projekt bol podaný v 8. hodnotiacom kole Regionálneho operačného programu v rámci výzvy 1.1 Infraštruktúra vzdelávania.
Celkové náklady projektu sú vo výške 39 367 660,09 Sk. Nenávratný finančný príspevok predstavuje 95% z celkových nákladov projektu, t.j. 37 399 277,08 Sk. Spolufinancovanie mesta Levice je vo výške 5%, t.j. 1 968 383,01 Sk.
Cieľom projektu je zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie základnej školy vrátane jej vybavenia.
Hlavné aktivity projektu spočívajú v:
- rekonštrukcii základnej školy, spojovacej chodby a telocvične
- obstaraní vybavenia.
V spomenutých objektoch sa vykonajú nasledovné úpravy: zateplenie obvodového plášťa, výmena okien, obnova a zateplenie strechy na telocvični a spojovacej chodbe, výmena podláh v učebniach, kuchyni a telocvični, nové nátery stien, vybudovanie bezbariérového vstupu, vnútorné vybavenie učební.
V týchto dňoch sa začne proces verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác a vnútorného vybavenia. Po overení dokumentácie z procesu verejného obstarávania bude mestu Levice doručená Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

 

Ing. Andrea Bellušová
Projektová manažérka


 

 

V týchto dňoch je proces verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác a vnútorného vybavenia ukončený. Víťazným uchádzačom a dodávateľom stavebných prác a vnútorného vybavenia je firma Levstav. Stavebné práce sa začnú koncom augusta. Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác a obstarania vybavenia je august 2010.

 

Ing. Andrea Bellušová

Projektová manažérka
 


 

Správa k priebehu prác:

__________________

V súčasnosti prebiehajú na Základnej škole Pri Podlužianke stavebné práce, ktoré realizuje firma Levstav – Levice, s.r.o. Stavebné práce, dodávka nábytku a IKT vybavenia budú ukončené v auguste 2010.

 

Fotodokumentácia:

________________

 

   


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
22.9.2019
ÚvodÚvodná stránka