Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Pôdne hospodárstvo

Mesto Levice, v zmysle zákona č.307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN mesta Levice č.56 o územnom pláne sídelného útvaru Levice - zmeny a doplnky, ktorým sa vyhlasujú jeho záväzné časti, dáva vyjadrenie k vyňatiu poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a k zmene druhov pozemkov v zmysle Vyhlášky č.79/1996 Z.z. Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, ktorou sa vykonáva zákon NR SR o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon). K žiadosti o vyjadrenie k vyňatiu z PPF a k žiadosti o zmenu druhu pozemku je potrebné priložiť: - list vlastníctva, - kópiu z katastrálnej mapy, - geometrický plán, - situáciu. Bližšie informácie budú poskytnuté na Oddelení životného prostredia a komunálnych vecí MsÚ Levice č.dv.83, 86 (č.tel. 6 350 233 alebo kl. 235).


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
17.9.2019
ÚvodÚvodná stránka