Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Projekt Transformácia nehnuteľnej kultúrnej pamiatky na centrum kultúry v meste Levice“

 

SCHVÁLENIE PROJEKTU „TRANSFORMÁCIA NEHNUTEĽNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY NA CENTRUM KULTÚRY V MESTE LEVICE“

 

 

 

 


„Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.“

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Dňa 29. 01. 2010 bolo mestu Levice doručené oznámenie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov. Medzi schválenými projektami bol aj projekt mesta Levice s názvom „Transformácia nehnuteľnej kultúrnej pamiatky na centrum kultúry v meste Levice“.


Celkové náklady projektu sú vo výške 1 597 327,88 €. Nenávratný finančný príspevok predstavuje 95% z celkových nákladov projektu, t.j. 1 517 461,49 EUR €. Spolufinancovanie mesta Levice je vo výške 5%, t.j. 79 866,39 €.


Cieľom projektu je transformácia nevyužitej kultúrnej pamiatky Synagógy na kultúrno-spoločenské a osvetové účely.


Po realizácii projektu vznikne centrum kultúry a umenia v meste Levice. Predpokladá sa využitie pamiatky na galerijné, kultúrno-spoločenské a osvetové účely. Najväčším prínosom bude vznik galérie so stálou expozíciou slovenského výtvarného umenia a vznik doposiaľ chýbajúceho vhodného priestoru na konanie kultúrnych a spoločenských podujatí.


Predmetom projektu je rekonštrukcia pamiatkového objektu Synagógy, prístavba, vodovodná, kanalizačná a elektrická prípojka, terénne a sadové úpravy, kamenné oplotenie a parkovisko.


V rámci projektu sa vykoná rozsiahle statické zabezpečenie objektu vrátane injektáže, sanácia poškodeného obvodového muriva, izolácia proti zemnej vlhkosti, obnova pôvodnej omietky objektu, sanácia schodísk a doplnenie nových kamenných schodiskových stupňov, oprava stropnej konštrukcie, oprava krovu strechy, oprava strešnej krytiny v miestach zatekania, reštaurovanie stien, stropu a schodiska, osadenie výplní otvorov, napojenie objektu na elektrinu, plyn a vodovod. V prístavba k objektu Synagógy budú pomocné priestory (šatne, toalety a kotolňa).
 

Proces verejného obstaravania bol ukončený. Zmluva o dielo s víťazným uchádzačom s firmou FURMET GROUP, s.r.o. Považská Bystrica bola podpísaná dňa 21. 06.2010. Odovzdanie staveniska sa uskutočnilo 20. 07. 2010.
 

Od uvedeného dátumu sa realizovali nasledovné práce:

Za obdobie od 12/2010 - 05/2011:
Synagóga
- statické zabezpečenie objektu,
- ukončilo sa zabezpečenie priestorovej tuhosti objektu tiahlami typu Helisystém-Brutt Saver,
- očistenie plôch tlakovou vodou a stlačeným vzduchom,
-  vyčistenie a úprava škár a hĺbkové škárovanie muriva,
- hydraulické vyrovnanie liatinových sĺpov,
- doliatie záhlavia valcovaných nosníkov,
- ukončené sú tesárske konštrukcie  a nová strešná krytina
- osadená je časť stolárskych konštrukcii - drevené okná
- ukončená rekonštrukcia empor,
- zrealizovalo sa priestorové lešenie a v súčasnosti sa vykonávajú reštaurátorské práce vnútorných priestorov a vonkajšia fasáda.

Synagóga - prístavba
- debnenie ŽB stĺpov, prievlakov  a stropných dosiek,
- oceľová výstuž a betonáž stĺpov, prievlakov stropov 1. Poschodia,
- časť zvislých konštrukcii, výmurovky  a priečky
- izolačné prímurovky.

Zrealizovaná je vodovodná prípojka a časť dažďovej kanalizácie.

Za obdobie od 06/2011 – 11/2011:
Synagóga:
- Statické zabezpečenie objektu
- Rozvody zdravotechniky, ústredného kúrenia, elektroinštalácie
- Slaboprúd
- Elektrické požiarne signalizácie kamerového systému
- Reštaurátorské práce
- Oprava krovu a nový krytina

Synagóga prístavba:
- Obvodové steny
- Stropy
- Izolácie proti vlhkosti
- Kovové konštrukcie – hliníkové steny
- Rozvody zdravotechniky, ÚK, elektroinštalácie
- Slaboprúd
- Elektrické požiarne signalizácie kamerového systému
- Kanalizačné prípojky dažďové
- Kamenné oplotenie

Za obdobie od 12/2011 - 05/2012:
- osadenie schodiskových stupňov, hasiacich prístrojov, lustrov
- revízie elektroništalácie a hromozvodu
- elektropožiarna signalizácia, zaškolenie personálu
- montáž kamerového systému
- dodávka a montáž interiérového vybavenia - panelov na vešanie obrazov, recepčného pultu, pódia
- montáž dverí a mreží
- osadenie parapetných dosiek
- založenie trávnika, výsadba kríkov
Ukončenie aktivity A1 a odovzdanie stavby 30. 03. 2012, kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť  dňa 5. 4. 2012.

 

Dňa 26. apríla 2012 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie zrekonštruovanej Synagógy do užívania, ktoré bolo určené pre pozvaných hostí, kde vystúpili sólista Opery SND Ivan Ožvát a komorné trio Asociácia národného diváka so židovskými piesňami. Podujatie moderoval p. Štefan Bučko. Pozvanie prijali aj zástupcovia Židovských náboženských obcí - levický rodák František Bányai, riaditeľ Pražskej židovskej obce a zástupcovia Ústredného zväzu Židovských náboženských obcí SR. Prítomní boli aj poslanci súčasného a minulého mestského zastupiteľstva, zástupcovia dodávateľa stavby, projektanti, predstavitelia inštitúcií, organizácií a cirkví v meste a členovia niekoľkých židovských rodín z Levíc. Obnovená Synagóga prilákala množstvo návštevníkov aj počas troch dní otvorených pre verejnosť.

 

 

Vizualizácia pôvodného stavu budovy synagógy pred rekonštrukciou:

budova synagógy spredu

budova synagógy zboku 

 

 


 

Fotogaléria z rekonštrukcie synagógy

priebeh prác na rekonštrukcii synagógy priebeh prác na rekonštrukcii synagógy priebeh prác na rekonštrukcii synagógy

priebeh prác na rekonštrukcii synagógy priebeh prác na rekonštrukcii synagógy priebeh prác na rekonštrukcii synagógy

priebeh prác na rekonštrukcii synagógy priebeh prác na rekonštrukcii synagógy priebeh prác na rekonštrukcii synagógy

priebeh prác na rekonštrukcii synagógy priebeh prác na rekonštrukcii synagógy priebeh prác na rekonštrukcii synagógy

 priebeh prác na rekonštrukcii synagógy priebeh prác na rekonštrukcii synagógy priebeh prác na rekonštrukcii synagógy

priebeh prác na rekonštrukcii synagógy priebeh prác na rekonštrukcii synagógy priebeh prác na rekonštrukcii synagógy

priebeh prác na rekonštrukcii synagógy priebeh prác na rekonštrukcii synagógy priebeh prác na rekonštrukcii synagógy

priebeh prác na rekonštrukcii synagógy priebeh prác na rekonštrukcii synagógy priebeh prác na rekonštrukcii synagógy

priebeh prác na rekonštrukcii synagógy priebeh prác na rekonštrukcii synagógy priebeh prác na rekonštrukcii synagógy - prístavbapriebeh prác na rekonštrukcii synagógy priebeh prác na rekonštrukcii synagógy priebeh prác na rekonštrukcii synagógy priebeh prác na rekonštrukcii synagógy priebeh prác na rekonštrukcii synagógy priebeh prác na rekonštrukcii synagógy

 


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
22.9.2019
ÚvodÚvodná stránka