Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Projekt Elektronizácia služieb mesta Levice

logo TVORÍME VEDOMOSTNÚ SOLOČNOSŤ     logologo logologo

 

Schválenie projektu

„Elektronizácia služieb mesta Levice“

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti.

Tvoríme vedomostnú spoločnosť.

 

Mesto Levice so sídlom Nám. hrdinov 1/1, 934 01 Levice obdržalo dňa 03.02.2014 Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci projektu „Elektronizácia služieb mesta Levice“

Projekt je realizovaný v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, Prioritná os 1 – Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, Opatrenia 1.2 – Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni. Sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti je Ministerstvo financií Slovenskej republiky (www.informatizacia.sk, www.opis.gov.sk).

 

Základné informácie o projekte:

Cieľom projektu je vytvorenie jednotného integrovaného informačného prostredia v súlade s princípmi jednotnej architektúry ISVS definovanej v NKIVS, so zreteľom na využívanie komponentov IS Mesta Levice na centrálnej úrovni postavených na princípoch SOA architektúry, kde každý komponent má svoj špecifický účel. Elektronizácia služieb zabezpečí štandardizované elektronické formuláre žiadostí (elektronický podpis), on-line prístup k stanoviskám, rozhodnutiam a vyjadreniam vydávaných v priebehu procesov podaní, elektronické zaplatenie poplatkov a služieb, prístup k podkladom pre podávanie žiadostí a vydávanie rozhodnutí, plne elektronizovanú komunikáciu mesta s dotknutými účastníkmi a inými orgánmi VS (G2C, G2B, G2G) a správu referenčných lokálnych registrov. Realizácia počíta s plnou integráciou na ÚPVS.

 

Výška poskytnutého príspevku:

Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 800 000,00  EUR. Nenávratný finančný príspevok predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov projektu, t.j. 760 000,00 EUR. Spolufinancovanie mesta Levice je vo výške 5%. t.j., 40 000,00 EUR

 

V Leviciach dňa 03.06.2014                                                                                                                                                

Ing. Ľuboš Ternovszky a Ing. Dana Kišová

                                                                                                                                            


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
22.9.2019
ÚvodÚvodná stránka