Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ŽIADOSŤ  O  PRIDELENIE   BYTU

        

Tlačivo:

Žiadosť o pridelenie bytu

 

Prílohy:  uvedené v tlačive žiadosti

 

Poplatok:

podanie žiadosti nie je spoplatnené

 

Lehota na vybavenie:   

v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  v znení neskorších predpisov.

 

Poznámka:  

 • ide o prideľovanie bytov obstaraných s podporou štátu (dotácia z MDVaRR SR a úver zo ŠFRB)  v zmysle Všeobecne záväzného  nariadenia mesta Levice č. 126 o podmienkach prenajímania nájomných bytov obstaraných s podporou štátu
 • žiadosti o pridelenie bytov posudzuje sociálna a bytová komisia MsZ
 • na základe odporúčania komisie vydá primátor mesta pre správcu mestských bytov príkaz na uzavretie nájomnej zmluvy s konkrétnym uchádzačom

 

Vybavuje:

Mestský úrad Levice, odd. služieb občanom a organizáciám, I.pochodie, č.dv. 49

JUDr. Gabriela Andrašková, vedúca oddelenia

tel. č.: +42136 6350251, e-mail: osoo @ levice.sk

 

ŽIADOSŤ  O PRENÁJOM BYTU

        

Tlačivo:

- tlačivo nie je   
- žiadosť má obsahovať základné osobné údaje žiadateľa, popis jeho  súčasnej bytovej situácie a stručný popis dôvodu podania žiadosti

 

Prílohy/doklady:  -

 

Poplatok: podanie žiadosti nie je spoplatnené

 

Postup / Lehota na vybavenie:  

 1. MsÚ -  oddelenie služieb občanom a organizáciám /ďalej len OSOO/   do 3O dní odo dňa obdržania žiadosti o prenájom bytu zašle   žiadateľovi oznámenie o prijatí žiadosti s priloženým dotazníkom  na spresnenie údajov potrebných pre zápis do zoznamu uchádzačov o  byt.
 2. Žiadateľ je  povinný doručiť vyplnený dotazník do  3O dní odo dňa   doručenia oznámenia o prijatí žiadosti na MsÚ - OSOO.
 3. V prípade, že tak neučiní, jeho žiadosť o prenajatie bytu sa bude  považovať za bezpredmetnú.
 4. Po  obdržaní dotazníka MsÚ  - OSOO  vyhodnotí, či  žiadateľ spĺňa  podmienky v zmysle príslušného všeobecného záväzného nariadenia.
 5. Ak  žiadateľ splní  podmienky, bude  zapísaný do  zoznamu uchádzačov  o byt, o  čom mu MsÚ  - OSOO zašle  písomné  oznámenie do 3O dní.

 

Poznámka:  

 • ide o prideľovanie mestských bytov  v zmysle Všeobecne záväzného  nariadenia mesta Levice č. 17 o prenajímaní mestských bytov 
 • žiadosti o prenájom bytov posudzuje sociálna a bytová komisia MsZ
 • na základe odporúčania komisie vydá primátor mesta pre správcu mestských bytov príkaz na uzavretie nájomnej zmluvy s konkrétnym uchádzačom

 

Vybavuje:

Mestský úrad Levice, odd. služieb občanom a organizáciám, I.pochodie, č.dv. 49

JUDr. Gabriela Andrašková, vedúca oddelenia

tel. č.: +42136 6350251, e-mail: osoo @ levice.sk

 

ŽIADOSŤ  O OPAKOVANÉ  UZAVRETIE ZMLUVY O NÁJME BYTU     

 

Tlačivo:

Žiadosť o opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu

 

Prílohy/doklady:  uvedené v tlačive žiadosti

 

Poplatok: podanie žiadosti nie je spoplatnené

 

Lehota na vybavenie: 

v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  v znení neskorších predpisov

 

Poznámka:  

 • opakované uzavretie zmluvy o nájme bytov obstaraných s podporou štátu (dotácia z MDVaRR SR a úver zo ŠFRB)  v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Levice č. 126 o podmienkach prenajímania nájomných bytov obstaraných s podporou štátu
 • súhlas na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu v súlade s VZN č. 126 vydá primátor  mesta

 

Vybavuje:

Mestský úrad Levice, odd. služieb občanom a organizáciám, I.pochodie, č.dv. 49

JUDr. Gabriela Andrašková, vedúca oddelenia

tel. č.: +42136 6350251, e-mail: osoo @ levice.sk


 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
23.10.2019
ÚvodÚvodná stránka