Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oddelenie školstva a vzdelávania

Pracovníci oddelenia

Mgr. Martin Bátovský, vedúci oddelenia

tel.: 036 / 6 350 281, 2. posch., č. dv. 67

e-mail: martin.batovsky @ levice.sk , osv @ levice.sk
 

Mgr. Dana Poláková, referent /metodik/ pre MŠ 

tel.: 036/6 350 206, 2. posch., č. dv. 68

e-mail: dana.polakova @ levice.sk , metodik.osv @ levice.sk

 

Mgr. Viera Kiššová, referent /metodik/ pre ZŠ

tel.: 036/6 350 206, 2. posch., č. dv. 68

e-mail: viera.kissova @ levice.sk

 

Ing. Eva Koprdová, referentka pre výkon štátnej správy a jej koordináciu na úseku školstva

tel.: 036 / 6 350 206, 2. posch., č. dv. 68

e-mail: eva.koprdova @ levice.sk
 

Ing. Katarína Stracová, vedúca referátu ekonomických činností

tel.: 036 / 6 350 270, 2. posch., č. dv. 70

e-mail: katarina.stracova @ levice.sk

 

Dana Babecová, referentka pre účtovnú evidenciu na úseku školstva

tel.: 036/ 6 350 229, 2. posch., č. dv. 69

e-mail: dana.babecova @ levice.sk
 

Mária Oravcova , referentka pre účtovnú evidenciu na úseku MŠ
tel.: 036 / 6 350 229, 2. posch., č. dv. 69

e-mail: maria.oravcova @ levice.sk

 

Ing. Ružena Lúpalová, referent pre účtovnú evidenciu na úseku ŠJ

tel.: 036/6350 229, 2. poschodie, č.dv. 69

e-mail: ruzena.lupalova @ levice.sk

 

Anna Šipošová, referent PaM na úseku školstva

tel.: 036 / 6 350 241, 2. posch., č. dv. 71

e-mail: anna.siposova @ levice.sk , osv.pam @ levice.sk
 

Margita Očenášová, referent PaM na úseku školstva

tel.: 036 / 6 350 241, 2. posch., č. dv. 71

e-mail: margita.ocenasova  @ levice.sk , personalne.osv @ levice.sk

 


 

Náplň činnosti oddelenia

Oddelenie školstva a vzdelávania

 • zabezpečuje úlohy vyplývajúce zo zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve,
 • spracúva podklady pre zriaďovanie a zrušovanie základných škôl na území mesta v rozsahu preneseného výkonu štátnej správ,
 • spracúva podklady pre zriaďovanie a zrušovanie základnej umeleckej školy, predškolských zariadení, školských klubov detí, školských stredísk záujmovej činnosti centra voľného času, školských stravovacích zariadení a strediska služieb škole, jazykových škôl pri základných školách v rámci výkonu územnej samosprávy,
 • vytvára podmienky pre zabezpečenie plnenia povinnej školskej dochádzky na základných školách,
 • spracúva podklady na určovanie školských obvodov a spolupracuje s riaditeľmi základných škôl pri vytváraní podmienok za plynulý zápis detí do prvého ročníka,
 • podieľa sa na zabezpečovaní priestorov a materiálno-technického vybavenia základných škôl a materských škôl,
 • zabezpečuje podmienky na stravovanie detí materských škôl a žiakov základných škôl,
 • zabezpečuje agendu týkajúcu sa výkonu štátnej správy v prvom stupni vo veciach neplnenia povinnej školskej dochádzky,
 • zabezpečuje administratívne práce súvisiace s menovaním a odvolávaním riaditeľov škôl a školských zariadení a vypísaním výberového konania na obsadenie miest riaditeľov škôl a školských zariadení,
 • spolupracuje s riaditeľmi škôl a školských zariadení v oblasti tvorby koncepcie rozvoja školy; tvorby rozpočtu v nadväznosti na výchovno-vzdelávací proces;  normovania počtu zamestnancov; materiálno-technického zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania v materských školách a základných školách,
 • spolupracuje s radami škôl a mestskou školskou radou pri prerokúvaní otázok zabezpečenia požadovaných výchovno-vzdelávacích služieb a skvalitňovania starostlivosti o zamestnancov a žiakov škôl a školských zariadení,
 • vybavuje sťažnosti, podnety a petície občanov a zákonných zástupcov žiakov škôl a školských zariadení v oblasti výchovy a vzdelávania,
 • zabezpečuje úlohy vyplývajúce z ostatných zákonov a vyhlášok týkajúcich sa školstva,
 • vykonáva odbornú a poradenskú službu občanom a organizáciám na úseku školstva,
 • zabezpečuje účtovníctvo na úseku školských a výchovných zariadení s právnou subjektivitou,
 • zabezpečuje kompletnú agendu účtovnej a mzdovej evidencie na úseku školských a výchovných zariadení bez právnej subjektivity,
 • zabezpečuje kompletnú agendu účtovnej a mzdovej evidencie na úseku školstva u školských a výchovných zariadení bez právnej subjektivity,
 • výkazníctvo a regulácia príjmov a výdavkov na úseku školstva za školské a výchovné zariadenia s právnou subjektivitou.
 • ako školský úrad v zmysle § 7, ods.3 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so Smernicou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 7/2004 - E z 9. septembra 2004, ktorou sa určuje vzorová náplň činností obcí ako školských úradov a samosprávnych krajov zabezpečujúcich prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva na orgány územnej samosprávy vykonáva pre školy a školské zariadenia v rámci preneseného výkonu štátnej správy v školstve úlohy vyplývajúce z uvedených právnych noriem.


 


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
14.10.2019
ÚvodÚvodná stránka