Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Priemyselná zóna Levice - Juh

Základné informácie o priemyselnej zóne

 

Aktuálny stav v Priemyselnej zónek 1.6.2008    


     Rozloha priemyselnej zóny : cca 65 hektárov, z toho cca 50 hektárov bolo vyčlenených z pozemkového fondu, zvyšné parcely boli v súkromnom vlastníctve.
     Na území pôvodného priemyselného parku je zazmluvnených jedenásť investorov. V tomto parku zostalo na možnosť predaja pozemkov cca 3,0 ha, ostatné všetky pozemky sú už zazmluvnené .
Na tomto území 51 ha je v súčasnosti v prevádzke firma Nefab Packaging, s.r.o., ktorá úspešne podniká od roku 2005 výrobou priemyselných obalov. Po kolaudácii je v prevádzke firma Globo Eastern Europe a v prevádzke je prvá linka holandskej firmy Leaf International BV oficiálne otvorenie prevádzky sa uskutočnilo 15.6.2007, firma Slovintegra Energy, paroplynový cyklus je prevádzke oficiálne otvorenie prevádzky sa uskutočnilo dňa 5.10.2007 tiež výrobný závod firmy Alcan Slovensko Extrusions z Kanady a 15. novembra 2006 začala s výstavbou založením základného kameňa firma ZF Sachs Slovakia z Nemecka a ZF Levice s.r.o. ZF SACHS začalo s prevádzkou v júni 2007.
     V rozšírenej priemyselnej zóne zhruba o 15 ha v prevádzke firiem z Talianska Scandolara a Safosa, známa v Leviciach pod názvom De Miclén Levice. Pôvodná firma De Miclén má nového majiteľa, firmu Safosa z Talianska, ktorá De Miclén zakúpila v roku 2005 a ponechala jej pôvodný názov. Je to prvá výroba, ktorá je kontinuálna, čo sa týka výroby obalov a výroby náplní. V prevažnej miere to je výroba zubných pást. Na vedľajších pozemkoch je v prevádzke firma Arden z Francúzska, ktorá sa venuje výrobe pripojovacích zariadení na stavebné stroje a v blízkosti Nefabu na susednom pozemku je v prevadzke firma Camfil zo Švédska, ktorá vyrába filtre pre vzduchotechnické zariadenia. 

    

Pohľad na výrobné závody v priemyselnej zóne Levice - Juh na Géni

 


Celková výška investícií predstavuje sumu cca 6,5 mld Sk.
Celkový počet novovytvorených pracovných miest : cca 2 000

 

Inžinierske siete a infraštruktúra:


Teší nás fakt dobrej pripravenosti inžinierskych sietí, ktoré sú spolu aj s dopravnou infraštruktúrou z dôvodu rozširovania sa priemyselnej zóny postupne ukončované, za čo patrí poďakovanie Slovenskému plynárenskému priemyslu, a.s., Západoslovenským energetickým závodom, a.s., Slovenským elektrárňam, a.s. Potreba elektrickej energie dosiahne pri prevádzke všetkých investorov cca 25 MW elektrickej energie a potreba plynu viac ako 150 miliónov m3.
 


Doprava v priemyselnej zóne:


Dopravu cestujúcich do priemyselného parku zabezpečujú dva spoje – číslo 6 a 8, ktoré chodia cez Rybníky 3, Námestie Šoltésovej, autobusovú stanicu a s konečnou zastávkou pred mäsokombinátom, kde majú ráno príchod o 5.45 a 6.50 hodine. Popoludňajšie spoje odchádzajú o 14.30 a 15.25 hodine. Intenzita a množstvo spojov sa bude v budúcnosti prispôsobovať počtu cestujúcich, ktorých nárast sa predpokladá po sprevádzkovaní ďalších závodov.
Pri plánovaní priemyselnej zóny sa počítalo aj s výstavbou križovatky s kruhovým objazdom, ktorá by mala dosiahnuť spomalenie dopravy, zvýšenie disciplinovanosti a pozornosti vodičov, čím klesne nehodovosť. Križovatka bola dokončená v septembri tohto roku a bude predstavovať hlavný vstup do priemyselnej zóny.

     V súčasnej dobe sú podpísané zmluvy o investícii s deviatimi investormi v rôznych priemyselných odvetviach (výroba hliníkových obalov, interiérových svietidiel, výroba tepla a el. energie, výroba cukroviniek, kozmetických prípravkov a pod.).

     Na MsZ, ktoré sa konalo dna 24.04.2008 poslanci schválili podnájom s možnosťou kúpy pozemku po nadobudnuti do majetku mesta pre spoločnost Adato, s.r.o., pozemok s parc. č.112620/38 vo vymere 32019 m2 na výrobu rebrovaných rur. Firma plánuje uviesť do prevádzky halu č.1 do 31.09.2008 a hala č. 2 do 31.06.2009 vytvorením 52 pracovných miest.

Poslanci tiež schválili podnájom s možnosťou kúpy pozemku po nadobudnuti do majetku mesta pre spoločnosť TRIO PACK PLASTIC,s.r.o., pozemok v PZ s parc. č. 12624 o vymere 29276 m2- na výrobu viacvrstvových PE a PP fólií. Celkové investičné náklady 64 mil. SK a vytvorenie 52 pracovných miest
Poslanci na MsZ dňa 25.10.2007 schválili podnájom s možnosťou kúpy pozemku po nadobudnuti do majetku mesta, čast poz. s parc. č. 12623/1 vo vymere 25000 m2 a parc.č. 12620/8 1848 m2, spolu 26848 m2 na vybudovanie zóny služieb-servisné centrum so službami stravovacími, ubytovacími, údržbárskymi, čistiacimi, vzdelávacími a administratívnymi.

 

VOĽNÉ PLOCHY NA VÝSTAVBU

Na južnej strane územia zastavaného v I. a II. etape výstavby PP sa nachádza zóna III. etapy o výmere 36.2729 m2 . V rámci tejto zóny ešte existuje voľná plocha na zastavanie o celkovej výmere 238713 m2.
Na celé toto územie je vydané právoplatné územné rozhodnutie na výrobné a skladovacie objekty a k jednotlivým stavebným pozemkom sú privedené všetky inžinierske siete.
Táto skutočnosť je obrovskou výhodou pre investora, ktorý takto ušetrí množstvo času a nemálo finančných prostriedkov a vo veľmi krátkom čase od prijatia rozhodnutia je možné začať s výstavbou.

Bližšie informácie v spoločnosti DELTA Realtrade, s.r.o. : deltareal@deltareal.sk
alebo na Mestskom úrade Levice : priemyselny.park@levice

 

Investori v priemyselnom parku Levice - Géňa


V súčasnosti existujúce firmy v priemyselnej zóne sú bližšie znázornené na nižšie uvedenej mape priblížené aj s umiestnením ich výrobných závodov: 

 

 

Priemyselná zóna Levice - Juh  -  investori


1. Nefab Packaging Slovakia,s.r.o.

Rozloha pozemku: 18 000 m2
Začiatok výstavby: rok 2004
Spustenie prevádzky: jún 2005
Zameranie investície: výroba obalových materiálov
Počet nových pracovných miest: 120
Výška investície: 350 miliónov korún
Materská krajina: Švédsko.
 

2. GLOBO EASTERN EUROPE, s.r.o.

Rozloha pozemku: 32 524 m2
Začiatok výstavby: rok 2005
Spustenie prevádzky: august 2006
Zameranie investície: výroba interiérových svetiel
Počet nových pracovných miest: 49
Výška investície: 150 miliónov korún
Materská krajina: Rakúsko.
Spoločnosť Globo Eastern Europe buduje nové montážne a logistické centrum zaoberajúce sa kompletizáciou interiérových svietidiel, ich distribúciou a predajom.
 

3. Cloetta Slovakia, s.r.o.

Rozloha parcely: 58 080 m2
Spustenie prevádzky: september 2006
Zameranie investície: výroba cukroviniek
Počet nových pracovných miest: 120 + 350
Výška investície: cca 1 miliarda korún
Materská krajina: Holandsko.
Leaf je nadnárodná skupina, ktorú tvoria spoločnosti podnikajúce v oblasti výroby cukroviniek a distribučné spoločnosti. Výroba v Leviciach sa bude orientovať na produkciu pretlačovaných výrobkov, pastiliek a poťahovaných sladkostí ako aj balenie luxusných cukrárskych výrobkov.
 

4. SLOVINTEGRA ENERGY, s.r.o.

Rozloha pozemku: 40 000 m2
Začiatok výstavby: júl 2006
Zameranie investície: výroba tepla a elektrickej energie
Počet nových pracovných miest: 30
Výška investície: 1 756 miliónov korún
Spoločnosť má zámer realizovať kongregačnú jednotku na báze paroplynového cyklu, používajúcu ako palivo zemný plyn. Dimenzovanie kogeneračnej jednotky je dostatočné na pokrytie všetkých potrieb na dodávku elektrickej energie a tepla pre všetky objekty a spotrebiče v priemyselnej zóne.
 

5. ZF Slovakia, a. s.

Rozloha pozemku : 73 818 m2
Začiatok výstavby: jeseň 2006
Zameranie investície: strojárska výroba
Počet nových pracovných miest: 1000
Výška investície : 400 mil. + 1 mld v druhej etape
Materská krajina: .Nemecko.
Spoločnosť ZF Sachs Slovakia, a.s., je spoločnosť, ktorej predmetom podnikania je výroba a montáž spojok pre všetky typy motorových vozidiel. Obdobná výroba ako v Trnave.
 

6. Constellium Extrusion Levice, s.r.o

Sídlo: Priemyselný park Géna 5654/63
934 01 Levice
Konateľ spoločnosti: Lionel Chapis
Rozloha: 79 243 m²
Začiatok výstavby: September 2006
Začiatok výroby: v polovici 2007
Zameranie investície: výroba hliníkových profilov v oblasti priemyslu, stavebníctva, automobilov a úžitkových vozidiel, ako aj vo fotovoltaickej oblasti.
Počet pracovných miest: 100
Výška investície: 1,059 milión SK
Materská krajina: Kanada. V závode sú dva lisovacie stroje s lisovacou silou 20MN a 44MN, ktoré budú vyrábať pre trhy mäkkých zliatin v strednej, východnej Európe a v západnej Európe.
 

7. de Miclén, a.s.

Rozloha pozemku: 40 000 m2
Začiatok výstavby: september 2006
Zameranie investície: výroba kozmetických prípravkov a zubných pást
Počet nových pracovných miest: 120 až 160
Výška investície: 412 miliónov korún
Materská krajina: Taliansko.
 

8. Arden Equipment Slovakia,s.r.o.

Rozloha pozemku: 10 000 m2
Začiatok výstavby: rok 2007
Zameranie investície: výroba pripojovacích zariadení na stavebné stroje
Počet nových pracovných miest: v 1.roku 18, v 2.roku 26 a v 3.roku 36 ľudí
Výška investície: 700 tis EUR strojná časť (zariadenia)
800 tis. EUR stavebná časť
Materská krajina: Francúzsko.
 

9. Camfil, s.r.o.

Rozloha pozemku: 40 000 m2
Začiatok výstavby: rok 2007
Zameranie investície: výroba priemyselných filtrov a filtrov do klimatizačných jednotiek
Počet nových pracovných miest: 150
Výška investície: 266 miliónov korún
Materská krajina: Švédsko.
 

10. ALBÉA, s.r.o

Rozloha pozemku: 5500 m2
Začiatok výstavby: september 2006
Zameranie investície: výroba plastových túb pre zubné pasty
Počet nových pracovných miest: 60
Výška investície: 205 mil. Sk
Materská krajina: Taliansko

 

11. Next Level Service SK, s.r.o.

Zameranie investície: výroba viacvrstvových fólií

Počet pracovných miest: 54

Výška investície: 2,125 tis. Eur (64 mil. Sk)

Spustenie prevádzky: jeseň 2009

 

12. ADATO, s.r.o.

Zameranie investície: strojárska výroba (výroba železných rebrovaných rúr)

Počet pracovných miest: 52

Spustenie prevádzky: jeseň 2009

 

13. GENA LOGISTIK s.r.o.

- taliansky investor Safosa
- logistické centrum 8 nakladacích expedičných rámp
- skladová plocha 15 268 m2
- skladovanie výrobkov z kozmetického priemyslu (de Miclen)

 

14. SERIOPLAST SLOVAKIA, s.r.o.

- taliansky investor
- rozloha pozemku: 2.5907 m2
- výroba prevažne papierových obalových materiálov pre kozmetický priemysel

(HENKEL, de Miclen)

 

Priemyselná zóna Levice

 

Bližšie informácie môžete získať aj na Mestskom úrade Levice :

priemyselny.park @ levice

t.č. 036/6350 269

 

 


 

dnes je: 21.4.2019

meniny má: Ervín

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
21.4.2019
ÚvodÚvodná stránka