Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Projekt „Výstavba a revitalizácia infraštruktúry hnedého priemyselného areálu na výrobno-servisný priemyselný park Levice“

 

Logá

 

 

Schválenie projektu


„Výstavba a revitalizácia infraštruktúry hnedého priemyselného areálu na výrobno-servisný priemyselný park Levice“

 

„Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.“

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

 

Mesto Levice so sídlom Nám. hrdinov 1/1, 934 01 Levice obdržalo dňa 21.06.2010 Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci projektu „Výstavba a revitalizácia infraštruktúry hnedého priemyselného areálu na výrobno-servisný priemyselný park Levice.

 

Projekt je realizovaný v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti, Opatrenia 1.2 – Podpora spoločných služieb pre podnikateľov a v rámci výzvy – Podpora budovania hnedých a zelených priemyselných parkov. Riadiacim orgánom pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (www.economy.gov.sk, www.opkahr.sk).

 

Základné informácie o projekte:

Realizáciou projektu sa dosiahne revitalizovanie hnedej priemyselnej zóny v lokalite Sokolovská 3435/70 a vybudovanie priemyselného parku vhodného na podnikanie s celkovou plochou 18 212,43 m² nových, technicky zhodnotených objektov. V súvislosti s projektom bude vytvorených 122 nových pracovných miest budúcimi investormi firmami ROEZ, s.r.o., so sídlom Bernolákova 5, Levice a HADVIČÁK, s.r.o. so sídlom ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica. Vybudovanie nového priemyselného parku prispeje k rozvoju ďalších nadväzujúcich služieb, zvýšeniu kvality života a prosperity mesta Levice. Investori svojimi aktivitami budú prínosom predovšetkým pre rozvoj energetiky a automobilového priemyslu v regióne. Projekt sa začne realizovať v auguste 2010 a bude ukončený v decembri 2012.

 

Výška poskytnutého príspevku:

Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 9.775.357,90 EUR. Nenávratný finančný príspevok predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov projektu, t.j. 9.286.590,01 EUR. Spolufinancovanie mesta Levice je vo výške 5%. t.j., 488.767,90 EUR.

 

V Leviciach dňa 10.8.2010

 

Ing. Dana Vinklerová
projektová manažérka

 

Správa o priebehu prác na projekte:

Mesto Levice v rámci prvej aktivity - Nadobudnutie hnedého priemyselného areálu - nadobudlo rozhodnutím Správy katastra Levice zo dňa 15.05.2012 vlastnícke právo k nehnuteľnostiam - pozemky a stavby v rámci areálu.
Po nadobudnutí vlastníckeho práva sa pokračovalo aktivitou č. 2 - asanančé a búracie práce. Uvedené práce vykonávala víťazná firma z procesu verejného obstarávania. Práce sa ukončili v zmysle protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby 30. 06. 2012.
Po ukončení búracích prác nasleduje aktivita č. 3 - Výstavba nových objektov, ktorú tiež realizuje úspešná firma z pocesu verejného obstarávania.


Stavebné práce boli ukončené. Na novovzniknuté stavebné objekty a prevádzkové súbory bolo vydané kolaudačné rozhodnutie OBCOU KALNÁNAD HRONOM pod číslom č. SÚ-2013/234-002/Nav. zo dňa 24.05.2013, pod číslom SÚ-2013/6365-002/Nav. zo dňa 08.08.2013, pod. č. SÚ-2013/419-003/Nav. zo dňa 09.08.2013 a Obvodným úradom životného prostredia v Leviciach pod č.T-2013/00719-Vod/Na zo dňa 07. 05. 2013.

V súčasnej dobe prebiehajú administratívne práce na záverečnej žiadosti o platbu.

Administratívne práce boli ukončené dňa 18.12.2013, kedy bola preplatená záverečná žiadosť o platbu.


 

Vybudovanie priemyselného parku

Hnedý park - stav pred rekonštrukciou

Hnedý park - stav pred rekonštrukciou

Hnedý park - stav pred rekonštrukciou

Hnedý park - stav pred rekonštrukciou

Hnedý park - stav pred rekonštrukciou

Hnedý park - stav pred rekonštrukciou

Hnedý park - stav pred rekonštrukciou

Hnedý park - stav pred rekonštrukciou


 
 
Hnedý park - stav pred rekonštrukciou

Hnedý park - stav pred rekonštrukciou

Hnedý park - stav pred rekonštrukciou

Hnedý park - stav pred rekonštrukciou

Hnedý park - búracie práce

Hnedý park - búracie práce

Hnedý park - búracie práce

Hnedý park - búracie práce


 
 
Hnedý park - búracie práce

Hnedý park - búracie práce

Hnedý park - búracie práce

Hnedý park - búracie práce

Hnedý park - fakturácia 1. mesiac 2013

Hnedý park - fakturácia 1. mesiac 2013

Hnedý park - fakturácia 1. mesiac 2013

Hnedý park - fakturácia 1. mesiac 2013


 
 
Hnedý park - fakturácia 2. mesiac 2013

Hnedý park - fakturácia 2. mesiac 2013

Hnedý park - fakturácia 2. mesiac 2013

Hnedý park - fakturácia 2. mesiac 2013

Hnedý park - fakturácia 2. mesiac 2013

Hnedý park - fakturácia 2. mesiac 2013

Hnedý park - fakturácia 3. mesiac 2013

Hnedý park - fakturácia 3. mesiac 2013


 
 
Hnedý park - fakturácia 3. mesiac 2013

Hnedý park - fakturácia 3. mesiac 2013

Hnedý park - fakturácia 3. mesiac 2013

Hnedý park - fakturácia 3. mesiac 2013

Hnedý park - fakturácia 3. mesiac 2013

Hnedý park - fakturácia 3. mesiac 2013

Hnedý park - fakturácia 8. a 9. mesiac 2012

Hnedý park - fakturácia 8. a 9. mesiac 2012


 
 
Hnedý park - fakturácia 8. a 9. mesiac 2012

Hnedý park - fakturácia 8. a 9. mesiac 2012

Hnedý park - fakturácia 10. mesiac 2012

Hnedý park - fakturácia 10. mesiac 2012

Hnedý park - fakturácia 10. mesiac 2012

Hnedý park - fakturácia 10. mesiac 2012

Hnedý park - fakturácia 10. mesiac 2012

Hnedý park - fakturácia 10. mesiac 2012


 
 
Hnedý park - fakturácia 10. mesiac 2012

Hnedý park - fakturácia 10. mesiac 2012

Hnedý park - fakturácia 11. mesiac 2012

Hnedý park - fakturácia 11. mesiac 2012

Hnedý park - fakturácia 11. mesiac 2012

Hnedý park - fakturácia 11. mesiac 2012

Hnedý park - fakturácia 11. mesiac 2012

Hnedý park - fakturácia 11. mesiac 2012


 
 
Hnedý park - fakturácia 11. mesiac 2012

Hnedý park - fakturácia 11. mesiac 2012

Hnedý park - fakturácia 11. mesiac 2012

Hnedý park - fakturácia 11. mesiac 2012

Hnedý park - fakturácia 12. mesiac 2012

Hnedý park - fakturácia 12. mesiac 2012

Hnedý park - fakturácia 12. mesiac 2012

Hnedý park - fakturácia 12. mesiac 2012


 
 
Hnedý park - fakturácia 12. mesiac 2012

Hnedý park - fakturácia 12. mesiac 2012

Hnedý park - fakturácia 12. mesiac 2012

Hnedý park - fakturácia 12. mesiac 2012

Hnedý park - fakturácia 12. mesiac 2012

Hnedý park - fakturácia 12. mesiac 2012

Hnedý park - fakturácia 12. mesiac 2012

Hnedý park - fakturácia 12. mesiac 2012


 
 
Hnedý park - fakturácia 12. mesiac 2012

Hnedý park - fakturácia 12. mesiac 2012

Záverečná fakturácia

Záverečná fakturácia

Záverečná fakturácia

Záverečná fakturácia

Záverečná fakturácia

Záverečná fakturácia


 
 

 
Položky 1-40 z 61

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
23.9.2019
ÚvodÚvodná stránka