Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

referát komunálnych vecí

Ing. Adriana Bosíniová, vedúca referátu komunálnych vecí

ref. pre podnikateľskú činnosť a ostatné činnosti, parkovacia služba,

tel.: 036 / 6 350 236, 2. posch., č. dv. 87

e-mail: adriana.bosiniova @ levice.sk Ing. Gabriel Šurányi, referent odpadového hospodárstva

tel.: 036 / 6 350 256, 2. posch., č. dv. 87

e-mail: gabriel.suranyi @ levice.sk


Hilda Svetíková, referentka pre obchod a služby

tel.: 036 / 6 350 237, 2. posch., č. dv. 86

e-mail: hilda.svetikova @ levice.sk


Ing. Tibor Botka, referent pre údržbu komunikácií, verejné osvetlenie a dopravné značenie

tel.: 036 / 6 350 226, 2. posch., č. dv. 85

e-mail: tibor.botka @ levice.sk


Mária Kúdelová, ref. pre čistotu mesta, prevádzku cintorínov

tel.: 036 / 6 350 226, 2. posch., č. dv. 85

e-mail: maria.kudelova @ levice.sk

 


 

Náplň činnosti referátu

Úsek komunálnych vecí

 • pripravuje postupy vykonávania prác na úseku čistoty mestských komunikácií, zimnej údržby, VO, údržby mestských komunikácií, tržníc WC a dopravného značenia,
 • určuje harmonogramy a rozpisy prác na jednotlivé roky resp. harmogramy dlhodobého charakteru,
 • preberá práce od zabezpečovateľa služieb, resp. zhotoviteľa prác,
 • vypracováva cenové návrhy resp. posudky k nim súvisiace s preberanými prácami,
 • vedie evidenciu objednaných a prebratých prác,
 • kontroluje fakturácie prác, reklamácie prác,
 • zabezpečuje údržbu cintorínov, preberanie prác s tým súvisiacich,
 • vykonáva pravidelné kontroly zadaných prác nájomcom verejno-prospešných služieb, sleduje ich fin. krytie,
 • eviduje a likviduje faktúry súvisiace so zabezpečovaním verejno-prospešných prác,
 • vykonáva kontrolnú činnosť na úseku služieb, spracováva posudky, analýzy,
 • zabezpečuje styk s občanmi mesta, rieši pripomienky a sťažnosti,
 • vedie evidenciu fakturácií, úhrad, spracovanie analýz s tým súvisiacich,
 • zabezpečuje povoľovaciu činnosť na úseku výherných hracích automatov a následne ich kontrolu rozmiestnenia,
 • povoľuje činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka,
 • zabezpečuje vypracovanie rozhodnutí mesta v oblasti nájmu a prenájmu nebytových priestorov pre obchod a služby,
 • pripravuje vydávanie rozhodnutí k začatiu podnikateľských činností na území mesta resp. ich zmien,
 • pripravuje vydávanie rozhodnutí o určení prevádzkového a predajného času,
 • pripravuje návrhy resp. opatrenia voči podnikateľom, ktorí nedodržujú podmienky podnikania,
 • kontroluje prevádzky podľa kompetencií určených zákonom o obecnom zriadení,
 • pripravuje povolenia na zaujatie verejného priestranstva podľa VZN mesta a vyberanie poplatkov,
 • kontroluje dodržiavanie zákonnosti v oblasti predaja na trhových miestach,
 • vytvára podmienky pre riadne zásobovanie mesta,
 • zabezpečuje evidenciu hrobových miest, správu a prevádzkovanie cintorínov,
 • vyberá poplatky za hrobové miesta,
 • spolupracuje s podnikateľskými subjektmi na území mesta po stránke organizácií akcií,
 • zabezpečuje organizáciu levického jarmoku,
 • vypracováva štatistické výkazy v oblasti podnikateľských činností, cestovného ruchu,
 • vedie evidenciu - SHR, databázu podnikateľov na území mesta,
 • zabezpečuje fakturáciu v rámci levického jarmoku, vedie s tým súvisiace výdavky, ich plánovanie,
 • zabezpečuje agendu parkovacej služby: výroba, evidencia, distribúcia a predaj parkovacích kariet a lístkov,
 • zabezpečuje menšie obecné služby,
 • zabezpečuje zneškodňovanie divokých skládok odpadu,
 • zabezpečuje zber triedeného odpadu prostredníctvom nájomcu verejno-prospešných služieb,
 • zabezpečuje prevádzkovanie zberového dvora pre problémový odpad prostredníctvom nájomcu verejnoprospešných služieb,
 • pripravuje, kontroluje zmluvné vzťahy s oprávnenou osobou na likvidáciu odpadov,
 • spolupracuje pri vypracovávaní harmonogramov zberu, prepravy a likvidácie odpadu,
 • vedie evidenciu zberu odpadu,
 • pripravuje výpočet cien za zber, prepravu a likvidáciu odpadu podľa jednotlivých kategórií,
 • organizuje jarné a jesenné upratovanie mesta a mestských častí,
 • spolupracuje pri vypracovávaní štatistických hlásení,

 


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
14.10.2019
ÚvodÚvodná stránka