Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

referát rozpočtovej, účtovnej a mzdovej agendy

Pracovníčky referátu

Ing. Jana Komáromyová, finančná analytička a manažérka, vedúca referátu

tel.: 036 / 6 350 225, prízemie (vchod z boku ), č. dv. 95/4

e-mail: jana.komaromyova @ levice.sk , financie @ levice.sk
 

Mária Hudecová, referentka pre účtovnú evidenciu

tel.: 036 / 6 350 230, prízemie, č. dv. 95/2

e-mail: maria.hudecova @ levice.sk

 

Ing. Petra Palkovičová, referentka výkazníctva a  účtovnej evidencie

tel: 036 / 6 350 274, prízemie, (vchod z boku ), č. dv. 95/2

e-mail: petra.palkovicova @ levice.skĽudmila Mituníková, referentka účtovnej evidencie

tel.: 036 / 6 350 272, prízemie, č. dv. 95/2

e-mail: ludmila.mitunikova @ levice.sk

 

Ing. Sylva Koštúrová, referentka pre mzdovú agendu

tel.: 036 / 6 350 228, prízemie, č. dv. 95/3

e-mail: sylva.kosturova @ levice.sk

 

Ľubica Benčíková, referentka pre účtovnú evidenciu OS a SOU

tel.: 036 / 6 350 273, prízemie (vchod z boku ), č. dv. 96/6

e-mail: lubica.bencikova @ levice.sk


Miroslava Šebová, referentka pre platobný styk

tel.: 036 / 6 350 231, prízemie (vchod z boku), č. dv. 109

e-mail: miroslava.sebova @ levice.sk


Bc. Soňa Morvayová, referentka pre likvidáciu faktúr a platobný styk

tel.: 036 / 6 350 273, prízemie (vchod z boku), č. dv. 95/6

e-mail: sona.morvayova @ levice.sk

 


 

Náplň činnosti referátu

Úsek rozpočtovej, účtovnej a mzdovej agendy zabezpečuje:

 • referát zabezpečuje vedenie účtovníctva v sústave podvojného účtovníctva, účtuje o príjmoch a výdavkoch, o pohybe majetku, záväzkoch, pohľadávkach, o výsledku hospodárenia za predchádzajúci rok, pričom dbá na presné a včasné účtovanie pohybov na jednotlivých účtoch
 • spracováva účtovnú závierku a finančné výkazy, zostavuje Záverečný účet mesta Levice vrátane Monitorovacej správy k programovému rozpočtu. Ďalej zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku a Formulár vzájomných vzťahov. Súčasne sumarizuje a odosiela podklady k auditu účtovnej závierky.
 • počas roka pravidelne každý štvrťrok zostavuje finančné výkazy, ktoré sú prostredníctvom systému RIS SAM odoslané do databázy MF SR. Taktiež v priebehu roka sú spracovávané rozpočtové opatrenia, ktoré sú zapracované v module Rozpočet a prostredníctvom systému RIS SAM pravidelne mesačne odosielané.
 • vždy ku koncu roka je zostavený rozpočet mesta Levice na nasledujúce tri roky, vrátane programového rozpočtu na tri roky a tento je následne schvaľovaný mestským zastupiteľstvom.
 • v prípade schválenia úveru finančné oddelenie pripraví a spracuje podklady, ktoré sú potrebné pri výbere poskytovateľa úveru   
 • referát okrem iného zabezpečuje likvidáciu cestovných príkazov zamestnancov, sledovanie tvorby a čerpania sociálneho fondu, rezervného fondu a fondu rozvoja bývania, ďalej zabezpečuje splátky úverov podľa jednotlivých zmlúv, poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta v zmysle VZN mesta Levice č. 73 a následne zabezpečuje zúčtovanie poskytnutých dotácií
 • zabezpečuje zúčtovanie volieb
 • zabezpečuje platobný styk s peňažnými ústavmi pri úhradách faktúr a pri poskytovaní finančných prostriedkov fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám pri poskytnutí dotácií.
 • predmetom činnosti referátu je aj komplexné spracovanie miezd primátora mesta a zamestnancov mesta.
 • referát zabezpečuje komplexné vedenie účtovníctva Spoločného obecného úradu a opatrovateľskej služby, ako aj prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu.
 • ďalšou významnou oblasťou činnosti je prijímanie platieb v pokladni MsÚ. Ide prevažne o príjem  za komunálny odpad, príjem dane za psa, dane z nehnuteľností, dane za ubytovanie a cintorínske poplatky. V období splátok je potrebné zabezpečiť chod druhej pokladne z dôvodu vysokého počtu občanov, ktorí majú záujem o úhradu v hotovosti.
 • V pokladni MsÚ je občanom umožnená platba prostredníctvom POS terminálu, ktorý sme zaviedli do používania od začiatku roka 2009.

 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
14.10.2019
ÚvodÚvodná stránka