Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úsek územného plánovania

Pracovníci oddelenia a úseku

Ing. arch. Mária Navrátilová, vedúca oddelenia
tel.: 036 / 6 350 291, 2. posch., č. dv. 78

e-mail: stavebny.urad@levice.sk

            maria.navratilova@levice.sk

 

Ing. arch.Alica Tichá,  referent územného plánovania
tel.: 036 / 6 350 209, 2. posch., č. dv. 75

e-mail: uzemny.rozvoj@levice.sk

            alica.ticha@levice.sk

 

Ing. Daniela Konôpková, referent územného plánovania
tel.: 036/6350 209, 2. posch. č.dv.75

e-mail: daniela.konopkova@levice.sk

 

Mgr. Milada Demeterová, referent Štátneho fondu rozvoja bývania

tel. 036/ 6345 019

e-mail: milada.demeterova@levice.sk

 

  


 

Náplň činnosti úseku

Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku plní najmä tieto úlohy a činnosti:


Úsek územného plánovania

* vypracúva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v meste,
* obstaráva územnoplán. dokumentáciu sídelných útvarov, zón, návrhy na tvorbu koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí života sídla,
* zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok,
* zabezpečuje obstarávanie územnoplán. podkladov a dokumentácie: urb. štúdie, generely, územný plán mesta, územný plán zóny,
* zabezpečuje verejné prerokovávanie ÚPD,
* vypracováva súborné stanovisko na základe výsledkov prerokovávania,
* predkladá návrhy ÚPD na posúdenie št. orgánom,
* predkladá návrhy ÚPD na schvaľovanie orgánom mesta,
* zabezpečuje preskúmanie a vyhodnotenie aktuálnosti ÚPD (1 x za 4 roky),
* obstaráva zmeny a doplnky ÚPN SÚ,
* pripravuje stanoviská k územnému konaniu o: umiestnení stavby, využívaní územia, chránených územiach, stav. uzávere,
* zabezpečuje výklad ÚPD, resp. možnosti funkčného využitia územia v zmysle platnej ÚPD,
* vypracováva odborné vyjadrenia k projektovej dokumentácii, alebo k iným formám stavať na základe požiadaviek FO, organizácií, resp. štátnej správy,
* zabezpečuje koordináciu stavebných činností na území sídla,
* dohliada na ochranu kultúrnych pamiatok v mesta, kontroluje, dáva podnet stav. úradu na nariad. udržiavacích prác, nevyhnutných úprav,
* zabezpečuje zdokumentovanie pamiatkových rezervácií (pamiatkovej zóny) do ÚPD,
* sprístupňuje informácie v oblasti ÚP a stav. poriadku,
* vybavuje sťažnosti a petície z oblasti ÚP a stav. poriadku,
* uplatňuje verejné obstarávanie pri zabezp. ÚPD,
* vypracováva vyjadrenia k požiadavkám FO a PO o prenájom resp. kúpu nehnuteľností vo vlastníctve mesta,
* vykonáva poradenskú činnosť stavebníkom rodinných domov, stavieb pre podnikateľské účely, k vonkajšiemu vzhľadu a farebnému riešeniu objektov, k možnostiam realizácie stavieb vo vzťahu k ÚPD a nárokom na ŽP,
* usmerňuje aktivity v oblasti prípravy rozvoja bývania,
* uplatňuje právne vzťahy na úseku rozvoja bývania, spracováva pripomienky k legislatívnym návrhom v oblasti rozvoja bývania.


 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
23.9.2019
ÚvodÚvodná stránka