Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rozpočet mesta a záverečný účet mesta

Rozpočet mesta Levice na roky 2008-2010


Podľa § 9 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je novou rozpočtovou povinnosťou obcí a miest platnou od 1.januára 2007 zostavenie viacročného rozpočtu na nasledujúce tri roky t.j. rozpočet mesta na roky 2007-2009. Viacročný rozpočet sa zostavuje v rovnakom členení ako ročný rozpočet s tým, že príjmy a výdavky rozpočtu na rok 2008 a 2009 nie sú záväzné.

Tu môžete nájsť na stiahnutie rozpočet mesta Levice na roky 2008 - 2010 s textovej i tabulkovej forme.


 
Komentár k rozpočtu mesta Levice na roky 2008-2010 schváleného na 7. riadnom zasadnutí MsZ dňa 13.12.2007
 Komentár k rozpočtu 2008-2010.rtf (16.4 kB) (16.4 kB)

 
Rozpocet 2008 - 2010
 rozpocet-2008-2010.pdf (89.5 kB) (89.5 kB)

 
Plnenie rozpoctu za rok 2007
 plnenie-rozpoctu-za-rok-2007.pdf (120.3 kB) (120.3 kB)

 
Komentar k 1. zmene rozpoctu 2008
 komentar-k-1.zmene-rozpoctu-2008.pdf (31.8 kB) (31.8 kB)

 
Zmena rozpoctu č. 1 na rok 2008
 zmena-rozpoctu-c.1-2008.pdf (95 kB) (95 kB)

 
Zaverecny ucet 2007
 zaverecny-ucet-2007.pdf (91.3 kB) (91.3 kB)

 

Rozpočet mesta Levice na roky 2009-2011

Tu môžete nájsť na stiahnutie rozpočet mesta Levice na roky 2009 - 2011 v textovej i tabuľkovej forme.


 
Programový rozpočet na r.2009-2011
 Programový rozpočet mesta Levice na roky 2009-2011.rtf (2.4 MB) (2.4 MB)

 
Rozpočet mesta Levice na r.2009-2011
 Rozpočet mesta Levice na roky 2009-2011.rtf (8 kB) (8 kB)

 
Rozpočet bežných príjmov na rok 2009
 BR 2009 - príjmy.pdf (104.1 kB) (104.1 kB)

 
Rozpočet bežných výdavkov na rok 2009
 BR 2009 - výdavky.pdf (280.9 kB) (280.9 kB)

 
Rozpočet bežných príjmov na roky 2010-2011
 BR príjmy 2010 a 2011.pdf (108.8 kB) (108.8 kB)

 
Rozpočet bežných výdavkov na r. 2010-2011
 BR výdavky 2010 a 2011.pdf (335 kB) (335 kB)

 
Rozpočet príjmových finančných operácií na r.2009
 FO 2009 - príjmy.pdf (77.9 kB) (77.9 kB)

 
Rozpočet výdavkových finančných operácií na r.2009
 FO 2009 - výdavky.pdf (91 kB) (91 kB)

 
Rozpočet výdavkových finančných operácií na r.2010-2011
 FO výdavky 2010 a 2011.pdf (85.7 kB) (85.7 kB)

 
Rozpočet kapitálových príjmov na r.2009
 KR 2009 - príjmy.pdf (85.1 kB) (85.1 kB)

 
Rozpočet kapitálových výdavkov na r.2009
 KR 2009 - výdavky.pdf (137 kB) (137 kB)

 

Zaverecny ucet mesta Levice za rok 2008

Tu mozete najst na stiahnutie zaverecny ucet mesta Levice za rok 2008 v textovej a tabulkovej forme


 
Zaverecny ucet mesta Levice za rok 2008
 Zaverecny ucet za rok 2008.rtf (377.2 kB) (377.2 kB)

 
Rekapitulacia rozpoctu 2008
 rekapitulacia-rozpoctu-2008.pdf (17 kB) (17 kB)

 
Bezne prijmy 2008
 Bezne prijmy 2008.pdf (124.4 kB) (124.4 kB)

 
Bezne vydavky 2008
 Bezne vydavky 2008.pdf (185.2 kB) (185.2 kB)

 
Kapitalove prijmy 2008
 Kapitalove prijmy 2008.pdf (92.1 kB) (92.1 kB)

 
Kapitalove vydavky 2008
 Kapitalove vydavky 2008.pdf (102.9 kB) (102.9 kB)

 
Prijmove financne operacie 2008
 Prijmove financne operacie 2008.pdf (85.6 kB) (85.6 kB)

 
Vydavkove financne operacie 2008
 Vydavkove financne operacie 2008.pdf (66 kB) (66 kB)

 

1. zmena rozpočtu mesta Levice na rok 2009

Tu mozete najst na stiahnutie 1. zmenu rozpoctu mesta Levice na rok 2009 v textovej a tabulkovej forme


 
Komentar k 1. zmene rozpoctu
 I. zmena rozpočtu 2009 - komentár.rtf (28.3 kB) (28.3 kB)

 
Rekapitulacia 1. zmeny rozpoctu
 Rekapitulácia 1. zmeny rozpočtu 2009.pdf (17.8 kB) (17.8 kB)

 
Rekapitulacia podla programov 1. zmena
 Rekapitulacia podla programov 1. zmena.pdf (20.4 kB) (20.4 kB)

 
RO 1. zmena rozpoctu
 RO 1. zmena rozpoctu.pdf (32.9 kB) (32.9 kB)

 
Prijmy 1. zmena rozpoctu
 I. zmena rozpočtu 2009 - bežné príjmy.pdf (109.3 kB) (109.3 kB)

 
Bezne vydavky 1. zmena rozpoctu
 I. zmena rozpočtu 2009 - bezné výdavky.pdf (153.2 kB) (153.2 kB)

 
Kapitalove prijmy 1. zmena rozpoctu
 I. zmena rozpočtu 2009 - kapitálové príjmy.pdf (88.5 kB) (88.5 kB)

 
Kapitalove vydavky 1. zmena rozpoctu
 I. zmena rozpočtu 2009 - kapitálové výdavky.pdf (74.5 kB) (74.5 kB)

 
Prijmove financne operacie 1. zmena
 I. zmena rozpočtu 2009 - príjmové finančné operácie.pdf (86.3 kB) (86.3 kB)

 
Vydavkove financne operacie 1. zmena
 I. zmena rozpočtu 2009 - výdavkové finančné operácie.pdf (63.1 kB) (63.1 kB)

 

Zmena rozpočtu mesta Levice č. 2 na rok 2009

Tu mozete najst na stiahnutie 2. zmenu rozpoctu mesta Levice na rok 2009 v textovej a tabulkovej forme


 
Komentar k 2. zmene rozpoctu
 komentár k zmene rozpočtu č.2.rtf (17.4 kB) (17.4 kB)

 
Bežné príjmy 2. zmena rozpočtu
 bežné príjmy 2. zmena.pdf (110.4 kB) (110.4 kB)

 
Bežné výdavky 2. zmena rozpočtu
 bežné výdavky 2. zmena.pdf (153.4 kB) (153.4 kB)

 
Kapitálové príjmy 2. zmena rozpočtu
 kapitálové príjmy 2. zmena.pdf (93.1 kB) (93.1 kB)

 
Kapitálové výdavky 2. zmena rozpočtu
 kapitálové výdavky 2. zmena.pdf (126.6 kB) (126.6 kB)

 
Príjmové finančné operácie 2. zmena
 FO príjmy 2. zmena.pdf (87.7 kB) (87.7 kB)

 
Výdavkové finančné operácie 2. zmena
 FOvýdavky 2. zmena.pdf (81.8 kB) (81.8 kB)

 
Rekapitulacia rozpoctu a RO - 2. zmena 2009
 rekapitulacia-rozpoctu-a-ro-1.pdf (33.9 kB) (33.9 kB)

 
Programový rozpočet 2. zmena
 programový rozpočet  2. zmena.pdf (304 kB) (304 kB)

 

Rozpocet mesta Levice na roky 2010 - 2012

Tu mozete najst na stiahnutie rozpocet mesta Levice na roky 2010 - 2012

v textovej a tabulkovej forme


 
Bezne prijmy 2010 - 2012
 BP2010.pdf (109.8 kB) (109.8 kB)

 
Bezne vydavky 2010 - 2012
 BV2010.pdf (347.9 kB) (347.9 kB)

 
Kapitalove prijmy 2010 - 2012
 KP.pdf (83.3 kB) (83.3 kB)

 
Kapitalove vydavky 2010 - 2012
 KV.pdf (141.5 kB) (141.5 kB)

 
Prijmove financne operacie 2010 - 2012
 FOP.pdf (75.3 kB) (75.3 kB)

 
Vydavkove financne operacie 2010 - 2012
 FOV.pdf (96 kB) (96 kB)

 
RO + rekapitulacia 2010 - 2012
 ro+rekap.2010.pdf (17.1 kB) (17.1 kB)

 
Programovy rozpocet 2010 - 2012
 PR 2010_2012.pdf (319.9 kB) (319.9 kB)

 
Komentar k rozpoctu mesta Levice na roky 2010 - 2012
 komentár k rozpočtu 2010-2012.rtf (59.4 kB) (59.4 kB)

 
Uznesenie o schvaleni rozpoctu na roky 2010 - 2012
 uznesenie k rozpočtu 2010_2012.rtf (9.4 kB) (9.4 kB)

 

Zaverecny ucet mesta Levice za rok 2009

Tu mozete najst na stiahnutie zaverecny ucet mesta Levice za rok 2009 v textovej a tabulkovej forme


 
Zaverecny ucet 2009
 zaverecny-ucet-2009.pdf (166.6 kB) (166.6 kB)

 
Rekapitulacia rozpoctu za rok 2009
 plnenie-rozpoctu-k-31.12.2009-1.pdf (37.2 kB) (37.2 kB)

 
Monitorovacia sprava za rok 2009
 monitor k 31.12.2009.pdf (374.7 kB) (374.7 kB)

 
Bezne prijmy 2009
 bežné príjmy 2009.pdf (71.3 kB) (71.3 kB)

 
Bezne vydavky 2009
 bežné výdavky 2009.pdf (184.5 kB) (184.5 kB)

 
Kapitalove prijmy 2009
 kapitálové príjmy 2009.pdf (91 kB) (91 kB)

 
Kapitalove vydavky 2009
 kapitálové výdavky 2009.pdf (98.7 kB) (98.7 kB)

 
Prijmove financne operacie 2009
 príjmové finančné operácie 2009.pdf (62.1 kB) (62.1 kB)

 
Vydavkove financne operacie 2009
 výdavkové finančné operácie 2009.pdf (64.3 kB) (64.3 kB)

 

1. zmena rozpoctu mesta Levice na rok 2010

Tu mozete najst materialy na stiahnutie v textovej a tabulkovej forme


 
Komentar k 1. zmene rozpoctu mesta Levice na rok 2010
 komentar-k-zmene-rozpoctu-c.1-2.pdf (31 kB) (31 kB)

 
Bezne prijmy 1. zmena rozpoctu na rok 2010
 BP po 1.zmene-1.pdf (68.7 kB) (68.7 kB)

 
Bezne vydavky 1. zmena rozpoctu na rok 2010
 BV po 1. zmene-1.pdf (287.8 kB) (287.8 kB)

 
Kapitalove prijmy 1. zmena rozpoctu na rok 2010
 KP po 1. zmene-1.pdf (87.2 kB) (87.2 kB)

 
Kapitalove vydavky 1. zmena rozpoctu na rok 2010
 KV po 1. zmene-1.pdf (155.2 kB) (155.2 kB)

 
Prijmove financne operacie 1. zmena rozpoctu na rok 2010
 PFO po 1. zmene-1.pdf (61.1 kB) (61.1 kB)

 
Vydavkove financne operacie 1. zmena rozpoctu na rok 2010
 VFO po 1. zmene-1.pdf (106.1 kB) (106.1 kB)

 
RO a rekapitulacia 1. zmeny rozpoctu mesta Levice na rok 2010
 ro-a-rekapitulacia-1.pdf (31.4 kB) (31.4 kB)

 

Rozpocet mesta Levice na roky 2011 - 2013

Tu mozete najst v tabulkovej a textovej forme rozpocet mesta Levice

na roky 2011 - 2013


 
Bezne prijmy 2011 - 2013
 BP 2011-2013.PDF (109.4 kB) (109.4 kB)

 
Bezne vydavky 2011 - 2013
 BV 2011 - 2013.PDF (345.7 kB) (345.7 kB)

 
Kapitalove prijmy 2011 - 2013
 KP 2011-2013.PDF (85.1 kB) (85.1 kB)

 
Kapitalove vydavky 2011 - 2013
 KV 2011-2013.PDF (136.3 kB) (136.3 kB)

 
Prijmove financne operacie 2011 - 2013
 PR 2011-2013.PDF (325.9 kB) (325.9 kB)

 
Vydavkove financne operacie 2011 - 2013
 VFO 2011-2013.PDF (97.5 kB) (97.5 kB)

 
Rozpoctove organizacie 2011 - 2013
 rozpočtové organizácie 2011-2013.pdf (39.6 kB) (39.6 kB)

 
Rekapitulacia rozpoctu 2011 - 2013
 Rekapitulácia rozpočtu 2011-2013.pdf (33 kB) (33 kB)

 
Komentar k rozpoctu 2011 - 2013
 komentár k rozpočtu 2011-2013.rtf (89.4 kB) (89.4 kB)

 
Programovy rozpocet 2011 - 2013
 PR 2011-2013.PDF (325.9 kB) (325.9 kB)

 

dnes je: 27.5.2019

meniny má: Iveta

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
27.5.2019
ÚvodÚvodná stránka