Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Sekretariát prednostu MsÚ

Prednosta mestského úradu

Prednosta mestského úradu: Ing. Rastislav Juhár

 

prednosta mestského úradu Ing. Rastislav Juhár

 

Funkciu prednostu mestského úradu vykonáva od 12.1.2015

 

Predchádzajúce zamestnania:

Slovenský pozemkový fond - riaditeľ regionálneho odboru Nitra

Slovenská správa a údržba ciest Levice-  výrobný námestník

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - riaditeľ

 

Prednosta vedie a organizuje prácu mestského úradu.

Prednostu MsÚ vymenúva a odvoláva primátor. Prednosta je zamestnancom mesta, ktorý zodpovedá za svoju činnosť primátorovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Prednosta MsÚ sa zúčastňuje zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným.

 

Kontakt

tel.: 036 / 6 350 290

fax: 036 / 6 306 911
e-mail: prednosta@levice.sk

 

Sekretariát prednostu MsÚ

Monika Horňáková, sekretárka prednostu

tel. č.036/ 6350 262, 1. poschodie, č.dv. 53

 

Náplň činnosti sekretariátu prednostu

Sekretariát prednostu zabezpečuje najmä nasledovné úlohy:

* organizovanie porád prednostu,
* prijímanie stránok, oficiálnych hostí a návštev,
* styk s orgánmi štátnej správy a s inými organizáciami a inštitúciami,
* vedenie protokolu spisovej agendy MsZ,
* organizovanie kolobehu písomností v zmysle spisového a registratúrneho poriadku MsÚ,
* vybavovanie bežnej korešpondencie a administratívnej agendy prednostu MsÚ,
ďalšie činnosti podľa pokynov prednostu MsÚ,
* vybavovanie bežnej korešpondencie podľa pokynov prednostu MsÚ,
* koordinuje spoluprácu prednostu MsÚ s mestským úradom pri vybavovaní došlej pošty (príprava konceptov listov a správ zo strany zamestnancov MsÚ),
* podieľa sa na zostavovaní a usporiadaní návrhu pracovného programu prednostu,
* koordinuje všetky návštevy prednostu MsÚ,
* vedie evidenciu dohodnutých konaní,
* zabezpečuje a vyhotovuje príslušné podklady a materiály prednostovi MsÚ k rokovaniam,
* koordinuje styk a spoluprácu prednostu MsÚ s politickými stranami a hnutiami vyvíjajúcimi činnosť v meste,
* koordinuje styk prednostu MsÚ s ústrednými orgánmi, orgánmi štátnej správy a inými organizáciami a inštitúciami,
* koordinuje styk prednostu MsÚ s občanmi mesta
* koordinuje styk zamestnancov mesta s prednostom MsÚ
* vykonáva ďalšie činnosti zabezpečujúce riadny chod sekretariátu podľa pokynov prednostu MsÚ,
* zúčastňuje sa na rokovaniach a akciách podľa pokynov prednostu MsÚ,
* zabezpečuje styk s médiami,
* pripravuje podklady k vyjadreniam primátora mesta a prednostu MsÚ na základe požiadaviek médií,
* zabezpečuje spracovanie a poskytovanie informácií o aktivitách MsÚ a jednotlivých oddelení MsÚ pre tlač,
* zabezpečuje námatkovú kontrolu vykonaných dodávateľských prác v teréne :
- oblasť údržby a výsadby zelene
- oblasť údržby miestnych komunikácií a chodníkov
- oblasť likvidácie komunálneho odpadu.


 

dnes je: 20.1.2019

meniny má: Dalibor

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
19.1.2019
ÚvodÚvodná stránka