Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Sekretariát prednostu MsÚ

Prednosta mestského úradu

Prednosta mestského úradu: Ing. Rastislav Juhár

 

prednosta mestského úradu Ing. Rastislav Juhár

 

Funkciu prednostu mestského úradu vykonáva od 12.1.2015

 

Predchádzajúce zamestnania:

Slovenský pozemkový fond - riaditeľ regionálneho odboru Nitra

Slovenská správa a údržba ciest Levice-  výrobný námestník

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - riaditeľ

 

Prednosta vedie a organizuje prácu mestského úradu.

Prednostu MsÚ vymenúva a odvoláva primátor. Prednosta je zamestnancom mesta, ktorý zodpovedá za svoju činnosť primátorovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Prednosta MsÚ sa zúčastňuje zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným.

 

Kontakt

tel.: +42136 / 6350 290

e-mail: prednosta @ levice.sk

 

Sekretariát prednostu MsÚ

Zuzana Uhrinčaťová

e-mail: zuzana.uhrincatova @ levice.sk

tel. č. +42136/ 6350 262, 1. poschodie, č.dv. 53

 

Náplň činnosti sekretariátu prednostu

Sekretariát prednostu zabezpečuje najmä nasledovné úlohy:

 • organizovanie porád prednostu,
 • prijímanie stránok, oficiálnych hostí a návštev,
 • styk s orgánmi štátnej správy a s inými organizáciami a inštitúciami,
 • vedenie protokolu spisovej agendy MsZ,
 • organizovanie kolobehu písomností v zmysle spisového a registratúrneho poriadku MsÚ,
 • vybavovanie bežnej korešpondencie a administratívnej agendy prednostu MsÚ,ďalšie činnosti podľa pokynov prednostu MsÚ,
 • vybavovanie bežnej korešpondencie podľa pokynov prednostu MsÚ,
 • koordinuje spoluprácu prednostu MsÚ s mestským úradom pri vybavovaní došlej pošty (príprava konceptov listov a správ zo strany zamestnancov MsÚ),
 • podieľa sa na zostavovaní a usporiadaní návrhu pracovného programu prednostu,
 • * koordinuje všetky návštevy prednostu MsÚ,
 • vedie evidenciu dohodnutých konaní,
 • zabezpečuje a vyhotovuje príslušné podklady a materiály prednostovi MsÚ k rokovaniam,
 • koordinuje styk a spoluprácu prednostu MsÚ s politickými stranami a hnutiami vyvíjajúcimi činnosť v meste,
 • koordinuje styk prednostu MsÚ s ústrednými orgánmi, orgánmi štátnej správy a inými organizáciami a inštitúciami,
 • koordinuje styk prednostu MsÚ s občanmi mesta
 • koordinuje styk zamestnancov mesta s prednostom MsÚ
 • vykonáva ďalšie činnosti zabezpečujúce riadny chod sekretariátu podľa pokynov prednostu MsÚ,
 • zúčastňuje sa na rokovaniach a akciách podľa pokynov prednostu MsÚ,
 • zabezpečuje styk s médiami,
 • pripravuje podklady k vyjadreniam primátora mesta a prednostu MsÚ na základe požiadaviek médií,
 • zabezpečuje spracovanie a poskytovanie informácií o aktivitách MsÚ a jednotlivých oddelení MsÚ pre tlač,
 • zabezpečuje námatkovú kontrolu vykonaných dodávateľských prác v teréne :

- oblasť údržby a výsadby zelene
- oblasť údržby miestnych komunikácií a chodníkov
- oblasť likvidácie komunálneho odpadu.


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
14.10.2019
ÚvodÚvodná stránka