Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Symboly mesta

Symbolmi mesta Levice sú:

a/ erb mesta

b/ pečať mesta

c/ vlajka mesta

d/ zástava mesta

e/ farby mesta

f/ pečiatky mesta
 

                                                                                                                                         

Erb mesta                                                                                                                                                                                                               Erb Mesta Levice

Erb mesta Levice tvorí: V modrom štíte pred tromi zelenými steblami trste obyčajnej stojaci zlatý trojchvostý lev - samec s vyplazeným jazykom, korunovaný trojcípou zlatou korunou, držiaci v pravej prednej labe červenú ružu s dvomi zelenými listami, rozpoltený lem štítu je sprava žltej, zľava zelenej farby.
 

Právnické a fyzické osoby môžu používať erb mesta na základe povolenia MsÚ v Leviciach. V povolení sa určí spôsob, rozsah a ostatné podmienky používania erbu mesta. Povolenie môže byť odňaté, ak sa zistí používanie erbu v rozpore s vydaným povolením.

 

(Všeobecne záväzné nariadenia mesta Levice č.12 o používaní a ochrane mestských symbolov)

 

 

 

Pečať mesta

 

Pečať mesta Levice tvorí: V kruhovom pečatnom poli pred tromi steblami trste obyčajnej stojaci trojchvostý lev - samec s vyplazeným jazykom, korunovaný trojcípou korunou, držiaci v pravej prednej labe ružu s dvomi listami. V medzikruží zdobenom povrazcovitými kružnicami je text kruhopisu: Pečať mesta Levice anno l99l.
Priemer pečate: 3O milimetrov. Pečať mesta uschováva primátor mesta Levice.

Pečať sa používa:
- na potvrdenie hodnovernosti textu zväzkov mestskej kroniky,
- na listinách, ktorými sa udeľujú ceny, vyznamenania a čestné občianstvo mesta Levíc.
Pečať mesta sa spravidla nepoužíva v bežnom korešpondenčnom styku.
 

(Všeobecne záväzné nariadenia mesta Levice č.12 o používaní a ochrane mestských symbolov)

 

 

 

Vlajka mesta

                                                                                                                                         Vlajka Mesta Levice

Vlajka mesta je dvojfarebná, pozdĺžne delená: horná časť je žltá, dolná zelená. Tvar vlajky vychádza z obdĺžnika, ktorého pomer strán šírky k dĺžke je 2:3.
Vlajka je ukončená zástrihom, takzvaným lastovičím chvostom, siahajúcim do jednej tretiny dĺžky vlajky.
Vlajka sa vztyčuje na stožiar pomocou lanka, na ktorom je upevnená pozdĺž kratšej strany. Originál vlajky mesta uschováva primátor mesta.
 

(Všeobecne záväzné nariadenia mesta Levice č.12 o používaní a ochrane mestských symbolov)

 

 

 

Zástava mesta

 

Zástava mesta je dvojfarebná, pozdĺžne delená: horná časť je žltá, dolná zelená. Tvar zástavy vychádza z obdĺžnika, ktorého pomer strán šírky k dĺžke je 2:4.
Zástava je ukončená zástrihom, takzvaným lastovičím chvostom, siahajúcim do jednej tretiny dĺžky zástavy.
Zástava je pevne spojená so žrďou pozdĺž kratšej strany zástavy.
Originál zástavy mesta uschováva primátor mesta.

 

(Všeobecne záväzné nariadenia mesta Levice č.12 o používaní a ochrane mestských symbolov)

 

 

 

Farby mesta Levice

 

Farby mesta sú žltá a zelená.

 

 

 

Ochrana symbolov mesta

 

Symboly mesta treba mať v rovnakej úcte a vážnosti ako štátne symboly. Nesmú sa preto používať v takých prípadoch, kde by ich použitie mohlo vzbudiť dojem znevažovania symbolov mesta.


Za dôstojné a správne zaobchádzanie s mestskými symbolmi a za ich ochranu zodpovedá ten, kto ich použil.


Každé zneužitie, neoprávnené, nevhodné a neprimerané používanie symbolov mesta je zakázané.


Kontrola používania mestských symbolov prináleží primátorovi mesta, poslancom mestského zastupiteľstva, hlavnému kontrolórovi mesta, členom mestskej polície a primátorom povereným pracovníkom mestského úradu.


Úmyselné poškodenie, zneužitie alebo zneváženie mestských symbolov chránených  VZN č.12 sa stíha podľa osobitných predpisov.


 


 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
18.9.2019
ÚvodÚvodná stránka