Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úsek územného plánovania

Pracovníci oddelenia a úseku

Ing. arch. Mária Navrátilová, vedúca oddelenia

tel.: 036 / 6 350 291, 2. posch., č. dv. 78

e-mail: maria.navratilova @ levice.sk , stavebny.urad @ levice.sk

           

Ing. arch.Alica Tichá,  referent územného plánovania

tel.: 036 / 6 350 209, 2. posch., č. dv. 75

e-mail: alica.ticha @ levice.sk , uzemny.rozvoj @ levice.sk

           

Ing. Daniela Konôpková, referent územného plánovania

zastupovanie počas materskej dovolenky Ing. Alica Tichá

tel.: 036/6350 209, 2. posch. č.dv.75


 

Náplň činnosti úseku

Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku plní najmä tieto úlohy a činnosti:


Úsek územného plánovania

 • vypracúva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v meste,
 • obstaráva územnoplán. dokumentáciu sídelných útvarov, zón, návrhy na tvorbu koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí života sídla,
 • zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok,
 • zabezpečuje obstarávanie územnoplán. podkladov a dokumentácie: urb. štúdie, generely, územný plán mesta, územný plán zóny,
 • zabezpečuje verejné prerokovávanie územno-plánovacej dokumentácie (ÚPD),
 • vypracováva súborné stanovisko na základe výsledkov prerokovávania,
 • predkladá návrhy ÚPD na posúdenie št. orgánom,
 • predkladá návrhy ÚPD na schvaľovanie orgánom mesta,
 • zabezpečuje preskúmanie a vyhodnotenie aktuálnosti ÚPD (1 x za 4 roky),
 • obstaráva zmeny a doplnky územného plánu,
 • pripravuje stanoviská k územnému konaniu o: umiestnení stavby, využívaní územia, chránených územiach, stav. uzávere,
 • zabezpečuje výklad ÚPD, resp. možnosti funkčného využitia územia v zmysle platnej ÚPD,
 • vypracováva odborné vyjadrenia k projektovej dokumentácii, alebo k iným formám stavať na základe požiadaviek FO, organizácií, resp. štátnej správy,
 • zabezpečuje koordináciu stavebných činností na území sídla,
 • dohliada na ochranu kultúrnych pamiatok v mesta, kontroluje, dáva podnet stav. úradu na nariad. udržiavacích prác, nevyhnutných úprav,
 • zabezpečuje zdokumentovanie pamiatkových rezervácií (pamiatkovej zóny) do ÚPD,
 • sprístupňuje informácie v oblasti ÚP a stav. poriadku,
 • vybavuje sťažnosti a petície z oblasti ÚP a stav. poriadku,
 • uplatňuje verejné obstarávanie pri zabezp. ÚPD,
 • vypracováva vyjadrenia k požiadavkám FO a PO o prenájom resp. kúpu nehnuteľností vo vlastníctve mesta,
 • vykonáva poradenskú činnosť stavebníkom rodinných domov, stavieb pre podnikateľské účely, k vonkajšiemu vzhľadu a farebnému riešeniu objektov, k možnostiam realizácie stavieb vo vzťahu k ÚPD a nárokom na ŽP,
 • usmerňuje aktivity v oblasti prípravy rozvoja bývania,
 • uplatňuje právne vzťahy na úseku rozvoja bývania, spracováva pripomienky k legislatívnym návrhom v oblasti rozvoja bývania.

 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
14.10.2019
ÚvodÚvodná stránka